Ako doma (pre rodiny a deti)

Divadlo Jána Palárika nadviazalo na tradíciu tvorby pre deti a mládež a rozšírilo svoju ponuku o sprievodné aktivity, ktoré zastrešuje programová línia Ako doma. Od decembra 2019 pravidelne organizujeme tvorivé dielne v maliarskej dielni pod odborným vedením divadelnej maliarky a sochárky Anny Mihokovej. Tvorivé dielne pod názvom Divadelný ateliér zoznamujú deti aj celé rodiny s výtvarnými postupmi využívanými pri tvorbe kulís, kostýmov či dekorácií. Tematicky sú prepojené s detskými predstaveniami z repertoáru DJP.Okrem vlastných rozprávok, už tradične, raz mesačne pozývame divadelné súbory z celého Slovenska a dopĺňame ponuku rozprávok o kvalitné detské inscenácie. Výber rozprávok prezentuje divákom pestrú paletu predstavení. Hosťovali u nás súbory s bábkovým, činoherným divadlom, ale aj s muzikálom.

V polovici apríla 2019 sme pripravili prvé zážitkové čítanie v spolupráci s kníhkupectvom Martinus. V divadle alebo na iných miestach Trnavy čítajú vybrané rozprávkové knihy herci z umeleckého súboru. Čítanie je určené pre predškolákov a býva doplnené sprievodnými aktivitami a hrami.V lete roku 2019 sme organizovali prvý denný detský tábor v dvoch turnusoch. Každý turnus mal svoju tému, prvý sa niesol v duchu rozprávky Malý princ a druhý odkazoval na rozprávku Ostrov pokladov. Počas jedného týždňa si účastníci táboru vyskúšali všetky profesie divadelného umenia. Dopoludnie strávili prácou na vlastnej inscenácií, vyskúšali si prácu s textom, herecké vystupovanie, i to ako vytvoriť kulisy či navrhnúť kostýmy. Poobede sa zabavili pri tímových a športových aktivitách. Spoločne s hercami, technikmi aj umeleckými pracovníkmi divadla vytvorili a odprezentovali vlastné divadlo, to všetko samozrejme v hravom a tvorivom duchu podporujúcom detskú predstavivosť a jedinečnosť.Z úspechu detského táboru vznikol nápad, ktorý už v septembri dočkal realizácie. Detská divadelná akadémia s podtitulom „Staň sa súčasťou sveta divadla“ ponúka zážitkový typ divadelnej výchovy prebiehajúci priamo v našom profesionálnom divadle. Skladá sa z troch typov umeleckých dielní:


DRAMATICKÁ DIELŇA


Cieľová skupina: mladšie deti (8-10 rokov) a staršie deti (11-13 rokov)

Kapacita: 10 os./skupina

Časový harmonogram: každý piatok – mladšie deti 14.00-15.30, staršie deti 16.00-17:30.

Termín: od 13.9.2019 do 31.1.2020 (zimný semester), od 7.2. do 26.6.2020 (letný semester), s výnimkou prázdnin a štátnych sviatkov.

Lektori: Ingrida Baginová, Michal Jánoš, Tomáš Mosný, Tomáš Vravník

Absolvovanie kurzu: na konci školského roka deti uvedú na profesionálnom javisku vlastné predstavenie.

Počas roka budú počas niekoľkých víkendov prebiehať majstrovské kurzy – napr. umelecký prednes, javisková reč, javiskový pohyb, scénický tanec a pod.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu účasť detí na dramatickej dielni podlieha absolvovaniu talentových skúšok.

Cena: 49,- EUR / mesiac


DIELŇA TVORIVÉHO PÍSANIA


Dielňa pod vedením dramaturgičky DJP Lucie Mihálovej približuje základy písania dialógu a výstavby drámy, ako aj prácu s mimo-divadelnými literárnymi žánrami (poézia, próza). Cieľom dielne je širokospektrálne rozvíjať literárne nadanie, stimulovať kreativitu a poskytnúť prehľad v zásadných dielach svetovej i slovenskej drámy a literatúry.

Počas roka budú počas niekoľkých víkendov prebiehať majstrovské kurzy – napr. umelecký preklad, scenáristika, rozhlasová tvorba, adaptácia, réžia.


Cieľová skupina: deti od 14 rokov.

Kapacita dielne: 10 účastníkov

Časový harmonogram: každý týždeň vo štvrtok od 15.00 do 16.30 hod od 3.10. 2019 do 26.6.2020 (s výnimkou prázdnin a sviatkov).

Cena: 39,- EUR / mesiac


VÝTVARNÁ DIELŇA


V priebehu roka budeme ponúkať uzatvorené kurzy výtvarných techník pod vedením našej sochárky Anky Mihokovej s odbornou spoluprácou scénografky Kataríny Žgančíkovej.

Prvý kurz sa bude týkať tvorby kostýmu a je určený pre deti od 13 rokov a dospelých. Kurz trvá 15 hodín, ktoré budú rozdelené do 5 stretnutí počas októbra 2019 (2., 9., 16. 23. a 30.), vždy v stredu od 17.00 do 20.00 hod.

Kapacita : 10 účastníkov

Cena: 80,- EUR (do 31.8.2019), plná cena: 99,- EUR

/v cene je započítaný materiál a technológie/