ASDO a organizácia Človek v ohrození pomáhajú Ukrajine

Asociácia Slovenských Divadiel a Orchestrov (ASDO), do ktorej patrí aj naše divadlo, spolupracuje s neziskovou organizáciou Človek v ohrození pri získavaní financií pre Ukrajinu. Ak chcete pomôcť prostredníctvom mimovládnej neziskovej organizácie, ktorá funguje od roku 1999, aktuálne možnosti podpory sú nasledovné:

• Darovať príspevok môžete cez web stránku, kde sa pravidelne aktualizujú informácie a dá sa jednoducho prispieť cez internet banking: https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/

• Účet verejnej zbierky SOS Človek v ohrození, ktorá je smerovaná na pomoc ľuďom na Ukrajine: IBAN: SK39 1100 0000 0029 4101 6716 Variabilný symbol: 1111

• Darovanie cez SMS - poslanie prázdnej SMS na číslo 837 je jednorazový dar v hodnote 5 eur.

• V prípade zapojenia cez dobrovoľníctvo, tlmočnícke služby, ubytovacie kapacity alebo materiálnu pomoc je pripravený dotazník pre dobrovoľníkov: https://bit.ly/pomoc_Ukrajina

Ďakujeme. DJP Trnava. 💙💛

1/3/2022