KONKURZ na herečku na záskok do inscenácie Sluha dvoch pánov

Divadlo Jána Palárika v Trnave vyhlasuje KONKURZ

na herečku na záskok do inscenácie hry Carla Goldoniho Sluha dvoch pánov Postava: Clarice

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vzdelanie: ukončené alebo prebiehajúce štúdium na strednej odbornej alebo vysokej škole s divadelným zameraním
  • Vek: 18 – 30 rokov Hra na klavíri, prípadne inom hudobnom nástroji výhodou.

Požadované dokumenty:

  • profesijný životopis spolu so súpisom doposiaľ naštudovaných divadelných rolí
  • 2 fotografie (portrét a celá postava) Požadované dokumenty zašlite najneskôr do 31.7.2020 na e-mailovú adresu juraj.bielik@djp.sk. Priebeh konkurzu: Konkurz sa skladá z dvoch kôl. V 1.kole budú vyhodnocované dokumenty zaslané uchádzačkami. Vybrané uchádzačky budú následne pozvané do druhého kola, ktoré bude pozostávať z javiskového predvedenia monológu a dialógu na základe divadlom určených a vopred zaslaných študijných materiálov.

Termíny:

  • Vyhodnotenie 1.kola a zaslanie študijných materiálov vybraným uchádzačkám postupujúcim do 2.kola: 7.8.2020
  • 2.kolo: 14.8.2020 (čas bude upresnený)
  • Preobsadzovacia skúška predstavenia Sluha dvoch pánov: 9.9.2020 (pozn.: úspešná uchádzačka obdrží video-záznam a scenár predstavenia a formou samoštúdia naštuduje rolu Clarice)
  • Termíny predstavenia Sluha dvoch pánov v mesiacoch október-december 2020: 9.9.2020, 17.10.2020, 23.11.2020 (zájazd), 11.12.2020 (pozn.: pre úspešnú uchádzačku je rešpektovanie termínov záväzné). V prípade nepredvídateľných okolností si divadlo vyhradzuje právo na zmenu termínu konania druhého kola konkurzu.

Mgr. art. Juraj Bielik, ArtD. Umelecký šéf Divadla Jána Palárika v Trnave 20161010_209.JPG

15/7/2020