Temperamenty

Predstavenie Temperamenty / ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce/ ponúka objavnú cestu hľadania, odkrývania významov, osobnej interpretácie i zásadných okamihov a to nielen pre divákov. Pre interpretov je výzvou, stavia ich pred náročnú úlohu osobnej angažovanosti a odkrývania vlastnej pravdivosti. Režisér Andrej Kalinka aj v titule pripravovanom pre Divadlo Jána Palárika používa svoj príznačný inscenačný jazyk. Na javisku sa objavujú všetky podoby scénických umení i tých zdanlivo nescénických. Hudba, pohyb, slovo, výtvarno...to všetko nesie jednoznačný význam a pozýva diváka do tajov osobných príbehov postáv, ktoré zhmotňujú členovia umeleckého súboru Divadla Jána Palárika v Trnave Ingrida Baginová, Silvia Soldanová, Tomáš Mosný, Miroslav Beňuš,Braňo Mosný a ako hosť Ivica Franeková.

Vstupenky na https://djp.sk/podujatia/temperamenty

24/11/2019