Zmeškané rozhovory majú za sebou úspešné premiéry

V piatok 2. februára mali Zmeškané rozhovory svoju prvú slávnostnú premiéru, ktorá sa odohrávala takmer v každom kúte divadla – od Veľkej sály cez Zrkadlovú sálu až do Štúdia. Srdečne gratulujeme celému tvorivému tímu, účinkujúcim hercom a herečkám, Divadlu Etapy, Univerzitnému divadlu The.art.re a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave novej inscenácie.

V sobotu 3. februára sa medzi tromi príbehmi Davida Jařaba, Rastislava Balleka a Lucie Mihálovej presúvali po zákulisí divadla ďalší premiéroví diváci. Súčasťou večera bol smiech, slzy, dojatie, hlboké zamyslenie, no hlavne rozhovory sami so sebou a s ostatnými, ktorí zažili túto neobyčajnú divadelnú cestu.

Ďakujeme divákom a hosťom, ktorí mali odvahu zmeniť uhol pohľadu a nezmeškali rozhovory pred premiérami, počas ani po nich.

Zmeškané rozhovory sú sondou do medziľudských vzťahov a poukazujú na stratu komunikácie a porozumenia v spoločnosti. Každá tretina inscenácie využíva iné prostredie a situácie, má inú režijnú poetiku a tvorivý prístup.

Hosťujúci režisér David Jařab v úvodnej časti Etwans ganz anderes skúma možnosti jazyka v rovine vzťahovej intimity. Ako scénu si zvolil stupídnu televíznu šou s moderátormi v kostýmoch z obdobia markíza de Sade. Palcami hore a dole rozhoduje o osude dvoch zúčastnených párov zbor. Dvojice majú problém a cesta z neho von je iná, ako asi všetci čakajú. Režisér obsadil Silviu Soldanovú, Braňa Mosného, Vladimíra Jedľovského, hosťujúcu Ľubu Dušaničovú, Danu Droppovú a Martina Hronského. Minidráma sa odohráva vo Veľkej sále divadla, pričom herci a diváci si vymenili hľadisko a javisko.

Zmeškané rozhovory II sú O nesmrteľnosti duše a ich tvorcom je Rastislav Ballek. Uvádza, že sa inšpiroval prvým komplexným uvažovaním o jazyku v európskej kultúre – Platónovými Dialógmi. Režisér si vystačil s dvojčlenným obsadením, pričom všetok text dialógu Sokrata a ďalších filozofov pripadol Martinovi Hronskému. Hosťujúci študent herectva Lukáš Herc mohol využiť svoje pohybové danosti na stvárnenie duše. Ballek inscenoval v Zrkadlovej sále divadla, kam sa obecenstvo po prvej časti presunulo. O hudobnú časť sa postarali violončelista Andrej Gál a klavirista Peter Javorka.

Poslednú časť triptychu Hladina ticha mala pod taktovkou umelecká šéfka DJP Lucia Mihálová. V divadelnom Štúdiu vypovedá o zúfalstve matky (Ľuba Dušaničová) s problémovým synom, o zúfalstve starnúcej učiteľky (Tatiana Kulíšková) v požiadavkách doby na pedagogický proces a o otázkach syna (Lukáš Herc) v pohľade na svet. Príbeh je zostavený z anonymných odpovedí respondentov v dotazníku, ktorý divadlo rozoslalo špeciálno-pedagogickým a logopedickým centrám v regióne.

„Pri našej polstoročnici považujeme za dôležité poukazovať na to, že divadlo žije so svojimi divákmi, že sa nevenuje iba veľkým spoločenským či politickým problémom. Že sa chceme pozrieť na osudy obyčajných ľudí, že nie sme archaická inštitúcia, kde premieľame príbehy staré dvesto rokov,“ hovorí o novej inscenácii Lucia Mihálová.

Video zo slávnostnej premiéry natočil Matúš Višváder: REPORTÁŽ Z PREMIÉRY

Fotografie z oboch premiér nájdete na: FOTOGRAFIE ZMEŠKANÉ ROZHOVORY

11/2/2024