Mária Jedľovská

Mária Jedľovská

V roku 1974 absolvovala štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a v tom istom roku nastúpila spolu so svojimi spolužiakmi do novovzniknutého Divadla pre deti a mládež v Trnave (dnešné DJP). V našom divadle stvárnila vyše 60 dramatických postáv. Spomeňme aspoň Hyacinta (Scapinove šibalstvá, 1975), Arina Pantelejmonovna (Ženba, 1997), Pani Argantová (Falošné dôvernosti, 2004) a Capková (Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, 2010).

AKTUÁLNY REPERTOÁR

Matky: Mária

Neprebudený: Totka

Modrý vták: Babka, Lipa