Nina Kočanová

V rokoch 1972 – 1973 bola ako elévka členkou súboru Divadla Jonáša Záborského v Prešove. V roku 1974 nastúpila do novovzniknutého Divadla pre deti a mládež v Trnave (dnešné DJP). V našom divadle naštudovala vyše 100 dramatických postáv. Z nich spomeňme aspoň Mária (Revízor, 1978), Marika (Voľná téma, 1984), Ela Babičová (Milujem Ňafra, 1993) a Nina Letrinquier (Prestupná stanica, 2011).

 

AKTUÁLNY REPERTOÁR

 

Matky: Peseňka

 

Modrý vták: Spánok, Dieťa, Berlingotová

 

Tri letušky v Paríži: Berta