Divadlo Jána Palárika od marca roku 2019 vydáva vlastný magazín s názvom DIVADLO. Na magazíne pracuje takmer celé divadlo, od dramaturgie a marketingu až po členov umeleckého súboru. Na jeho stránkach môžete odhaliť fungovanie organizmu divadla, tak ako ho nepoznáte. Spoznáte prácu zamestnancov divadla, získate hlbšie informácie o inscenáciách a iných udalostiach v divadle. Ponúka náhľad do zákulisia a jeho snahou je informovať čo najširšiu verejnosť o svojich novinkách, predstavovať umelcov – hercov, autorov, režisérov, výtvarníkov, ale aj ľudí pracujúcich v administratíve divadla. 

Šéfredaktorkou magazínu je riaditeľka divadla Zuzana Hekel. Je štvrťročníkom, ktorý kopíruje ročné obdobia. Dostupný je zadarmo v divadelnej kaviarni Bezkydov, v pokladni divadla a jeho ďalších priestoroch a tiež v niektorých prevádzkach v centre Trnavy.

Vaše postrehy k časopisu nám prosím napíšte ideálne e-mailom na djp@djp.sk.