Asperger vs. Wittgenstein

(Non Garde)

Trvanie: 60 minút

Bezprostredne po predstavení nasleduje diskusia medzi obecenstvom a tvorcami. 

Inscenácia inšpirovaná životom a dielom svetoznámeho filozofa Ludwiga Wittgensteina, ktoré nesie mnohé znaky dnes už známej autistickej poruchy ‒ Aspergerovho syndrómu.

Mnoho vedcov diagnostikovalo Wittgensteinove zmeny správania širokou škálou hypotéz, v ktorých figuruje aj Aspergerov syndróm. Táto porucha mu napriek jeho nespochybniteľnej genialite celý život kontakt s okolitým svetom komplikovala a zároveň ovplyvnila jeho prelomové filozofické myšlienky v oblasti jazyka a komunikácie. Ako vidia svet ľudia s autizmom? Ako by mohol vyzerať, keby sme ho vnímali ich zmyslami? Ústredným motívom inscenácie je problém vzájomného porozumenia sa. Každý z nás má svoj jedinečný spôsob vnímania a chápania skutočnosti, ktorý sa môže od tých druhých zásadne líšiť…


Podujatie je súčasťou festivalu profesionálneho nezávislého divadla Fokus – Pokus. Projekt bol finančne podporený z verejných zdrojov. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Ďalšími partnermi, ktorí projekt finančne podporili, sú Nadácia SPP a fond LITA. 

Festival organizuje občianske združenie Viac Kultúry. Spoluorganizátorom festivalu je Divadlo Jána Palárika v Trnave. 


Sedenie je voľné a rozmiestnenie sedadiel orientačné. 

 

Meno
Peter Kadlečík
Gertrud Mária Korpič
Vlado Zboroň