Krehkosť

(Jedným dychom)

Trvanie: 45 minút

Bezprostredne po predstavení nasleduje diskusia medzi tvorcami a obecenstvom.

 

Autorská pohybová stereodráma skúmajúca krehkosť.

Hlučný hnev, tichý hnev, všetok hnev búra a ničí všetko krehké. Lásku poznám ako dusivú a manipulatívnu okolnosť, ktorá denne kontroluje, či si ju zaslúžiš. Neľutujem sa, som veľká, obratne fingujem boj. Nie sme na to stavané. Môžeš utekať, môžeš sa cítiť na roztrhanie, ale nestane sa to. Okamih tesne pred výbuchom je tak únavný. Tak ukrutne únavný. Ale budeš chcieť ho zažiť. Opäť sa rozbehnúť.”

Meno
Libuša Bachratá
Veronika Malgot