Masterclass pod vedením umeleckých lídrov zoskupenia Med a prach


Med a prach (umelecké zoskupenie), c/LAP(contemporary/LaboratoriumAtelierPredstavenie) a Divadlo Jána Palárika v Trnave pripravili Masterclass pod vedením umeleckých lídrov zoskupenia Med a prach Andreja Kalinku a Milana Kozánka.

Masterclass bude prebiehať nasledovne:

23.3. 2022 (streda) od 9.00 do 12.00 – pre študentov a pedagógov stredných umeleckých škôl a konzervatórií

23.3. 2022 (streda) od 13.00 do 16.00 - pre študentov a pedagógov vysokých škôl neumeleckého zamerania

Kreatívne stretnutie sa zavŕši vo štvrtok 24.3. 2022 o 11.00 zhliadnutím predstavenia „monológy a dialógy“ – v réžii Andreja Kalinku - a následnou diskusiou s tvorcami po predstavení, ktorá sa bude konať v priestoroch Zrkadlovej sály.


Popis masterclass od 13.00 do 16.00 (pre študentov a pedagógov vysokých škôl neumeleckého zamerania):

Ponúkame možnosť nahliadnuť do špecifického uvažovania a filozofie práce dvoch protagonistov umeleckého zoskupenia Med a prach formou prednášky spojenej aj s praktickými cvičeniami. S týmito dvoma umelcami naše divadlo spolupracuje dlhodobo a spoločne hľadáme cesty, ako inovatívnu tvorbu a uvažovanie o divadle priblížiť a prezentovať komplexnejšie. Toto je výnimočná príležitosť, kde sa môžete osobne stretnúť s autormi predstavenia „monológy a dialógy“, a zároveň uvidieť čerstvo priemerované predstavenie vytvorené pre náš umelecký súbor.

Počas stretnutia s nimi, vás tvorcovia oboznámia so základným princípom ich tvorby, ktorú nazvali „komplementárne umenie“. Ide o hlbšie prepájanie rôznych umeleckých médií ako hudba, výtvarné umenie, fyzikalita herca, herecká práca s textom, a spôsob ako ich vnímať neoddelene teda komplementárne. Z tohto základného bodu vychádzajú všetci spolutvorcovia, režisér, dramaturg, herec, hudobný skladateľ, výtvarník či svetelný dizajnér, ako autonómni a rovnocenní partneri.

Dôležitou súčasťou tvorby zoskupenia Med a prach je presah nielen v rámci umeleckých prostriedkov, ale v rámci jednotlivých diel aj skúmanie vzájomných súvislostí umenia, biológie, psychológie, filozofie, histórie, fyziky, genetiky etc. Komplementarita sa teda v tejto tvorbe uskutočňuje rovnako v rovine formy aj obsahu.


Andrej Kalinka

Režisér, hudobný skladateľ, performer. Na začiatku svojho umeleckého pôsobenia sa venoval predovšetkým hudbe, študoval hudobnú kompozíciu a dirigovanie. Ako skladateľ spolupracoval s desiatkami rozličných divadelných a tanečných telies, od činohry cez bábkové divadlo, súčasný tanec, ľudové divadlo až po operu. Okrem hudby sa postupne začal venovať aj písaniu libriet, réžii, tvorbe vizuálnych konceptov a vytváral si tak autentický umelecký jazyk spájajúci výtvarné umenie, divadlo, pohyb a hudbu v dielach na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Je spoluzakladateľom a vedúcou osobnosťou umeleckého zoskupenia MED A PRACH, s ktorým zrealizoval prevažnú časť svojich diel. Za svoju tvorbu získal viacero ocení /napr. Slovensko, Chorvátsko, Thajsko/. Jeho diela sú uvádzané rovnako v divadlách, ako aj v galériách, na koncertných pódiách, v industriálnych alebo sakrálnych priestoroch.


Milan Kozánek

Od ukončenia štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný umelecký poradca. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsať rokov prostredníctvom učenia a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Od roku 2010 začal rozvíjať intenzívnu umeleckú spoluprácu a výmenu skúseností s tvorcami a divadelnými performermi, zameranú na prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom a hlasom.


Účastnícky poplatok je 25 Eur. 

Suma zahŕňa vstupenku na scénické dielo „monológy a dialógy“ v réžii Andreja Kalinku a poplatok za účasť na masterclass.

Kapacita jedného masterclass je obmedzená na počet max. 15 účastníkov.