MEYDL

(Korene&Kosti)

Trvanie: 60 minút

Bezprostredne po predstavení nasleduje diskusia medzi tvorcami a obecenstvom.


Meydl je autorská inscenácia inšpirovaná udalosťami z obdobia okupovanej Varšavy, z dňa 12. mája 1943. Koncept vychádza zo skutočného príbehu dievčaťa zachráneného počas povstania vo varšavskom gete, ktoré by neprežilo bez statočnej pomoci susedy.

Meydl je lyrický, surrealistický príbeh o strate domova, detstve a láske k milovaným. Prostredníctvom prvkov bábkového a objektového divadla sa tvorkyne pokúšajú v inscenácii ukázať problémy detí, ktoré sú kvôli ozbrojeným konfliktom vo svete zbavené domova. Meydl je obrazom sveta, v ktorom domov nie je chránený pevnými múrmi, strechou do ktorej neprší, krbom, ktorý zohrieva ale krehkými telami a láskou.

Stoja aj dnes na brehu hraníc nebezpečenstva nevinní, ktorý čakajú na záchranu?


„ ...Raz, do výšin uletím,

Nespútaný putom tela,

Tu budem voľný v šír a diaľ

Voľna i zem moja celá...“

Hanuš Hachenburg 12.7. 1929 – 10.7. 1944


Podujatie je súčasťou festivalu profesionálneho nezávislého divadla Fokus – Pokus. Projekt bol finančne podporený z verejných zdrojov. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Ďalšími partnermi, ktorí projekt finančne podporili, sú Nadácia SPP a fond LITA. 

Festival organizuje občianske združenie Viac Kultúry. Spoluorganizátorom festivalu je Divadlo Jána Palárika v Trnave. 

Meno
Barbora Šoganová
Tara Ružbašanová