Otec Ferapont alebo Znovuzrodenie pravoslavia v našom meste

(Literárny klub)

Trvanie: 80 minút

Bezprostredne po predstavení nasleduje diskusia medzi tvorcami a obecenstvom. 


Otec Ferapont v našom meste pomerne rýchlo získal povesť nekompromisného Božieho služobníka. Nie každý súhlasil s jeho kázňami, nie každý im rozumel. Zlé jazyky dokonca tvrdili, že otec Ferapont bol posadnutý presvedčením, ktorým trpia väčšinou umelci - presvedčením, že čím viac ľudí sa im podarí nasrať, tým istejšie sú na správnej ceste. Nikto však nemohol otcovi Ferapontovi uprieť jeho jedinečný zápal pre svoje poslanie. Niet pochýb o tom, že na posledné kázne otca Feraponta ľudia v našom meste do smrti nezabudnú.


Stanovisko Daniela Meilinga

„Keď ma tvorcovia tejto inscenácie požiadali o súhlas s použitím môjho prekladu Ruzkej klaziky, mal som isté pochybnosti, či tieto poviedky treba opäť inscenovať. Napriek tomu som súhlasil. Uznávam, bola to chyba. Po prečítaní scenára som sa prišiel pozrieť na generálnu skúšku a moje obavy sa naplnili. Cítim potrebu čo najdôraznejšie sa od tejto inscenácie dištancovať. Otvorene deklarujem, že jediné, čo ma s ňou spája, je môj preklad.

Uvedomujem si, že ak by som poviedky, vydané v zbierke Ruzká klazika, nezozbieral a nepreložil, inscenácia by nikdy nevznikla. Preto na nej mám istý podiel viny. Z tejto pozície - podotýkam, že výhradne z pozície prekladateľa - by som sa za ňu chcel ospravedlniť všetkým, ktorí ju v budúcnosti uvidia. Zároveň prehlasujem, že nesúhlasím s výberom poviedok, so spôsobom ich spracovania, s ich úpravou, so scénografickým riešením, s obsadením, s réžiou ani s dramaturgiou.

Nemôžem opomenúť množstvo historických a kultúrnych nepresností, ktorých sa tvorcovia dopustili a prekonali dokonca pôvodných autorov poviedok. Za všetky uvediem využitie prvku náboženského divadla. Áno, z dejín poznáme tradíciu divadla, ktoré sa hralo aj v kostoloch. Lenže v období stredoveku. A v európe. Neviem, či za to môže lenivosť alebo neschopnosť tvorcov, no ak by si dali tú námahu a prečítali si niečo o danej téme aspoň na wikipédii, museli by si uvedomiť, že vzťah pravoslávnej cirkvi k divadlu bol diametrálne odlišný. Podobných chýb a nezmyslov by som mohol menovať oveľa viac, ale načo? Diváci tieto do očí bijúce dôkazy o amaterizme tvorcov nemôžu prehliadnuť.

Dúfam, že tvorcovia prejavia dostatok sebareflexie a súdnosti na to, aby inscenáciu čo najskôr po premiére rovno aj zderniérovali. V prvom rade však nikdy nemala vzniknúť.“

- Daniel Meiling


Podujatie je súčasťou festivalu profesionálneho nezávislého divadla Fokus – Pokus. Projekt bol finančne podporený z verejných zdrojov. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia. Ďalšími partnermi, ktorí projekt finančne podporili, sú Nadácia SPP a fond LITA. 

Festival organizuje občianske združenie Viac Kultúry. Spoluorganizátorom festivalu je Divadlo Jána Palárika v Trnave. 


Sedenie je voľné a rozmiestnenie sedadiel orientačné.

Meno
Viktória Šuplatová
Peter Kiss
Kristóf Melecsky