Reflective


Trvanie: 1 hod

Bicie a akordeón? Iste, zvláštna kombinácia. V obidvoch prípadoch však ide o ná- stroje, ktoré sú „voľné“ a „skúmavé“. Nevedia o sebe všetko. Môžu experimentovať, získavať novú tvár i nový tvar. A pomôcť tomu druhému nanovo sa „vyfarbiť“. Štefan Bugala je jazzman s klasickým presahom, Boris Lenko naopak. Perkusie, vibrafón, akordeón, elektronika a dvaja hudobníci, ktorí si našli k sebe cestu a spájajú svoje skúsenosti a poznatky v hľadaní nového. Čerstvého. A v hľadaní seba.

Predstavenia