Skryté za oponou

(FMK UCM)


Myšlienka prezentácie každodenného divadelného sveta, ktorý je bežnému návštevníkovi divadla neprístupný je veľmi atraktívna. Študenti Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa chopili tejto úlohy počas letných mesiacov a spolu vytvorili súbor fotografií, ukazujúcich komplexný pohľad na prácu každého človeka pracujúceho v divadle počas výrobnej fázy jednotlivých hier. Sledovali prácu osvetľovačov, krajčíriek, stolárov, výrobu a prípravu scény a na záver aj kostýmovú skúšku a samotnú premiéru divadelnej hry Matky. Adela Najdeková vo svojich fotografiách využíva primárne stredovú kompozíciu, ktorá jej napomáha vyzdvihnúť dôraz subjektu na fotografii. Andrea Blesáková nám formou „neviditeľného“ pozorovateľa sprostredkováva zaujímavé pohľady počas kostýmovej skúšky a rovnako sa pohráva s priehľadmi cez rôzne objekty, ktoré ešte viac umocňujú atmosféru pozorovateľa. Rovnako si všíma detaily dotvárajúce celkový pohľad na prácu zamestnancov divadla. Kristián Pribila svojou novodobou „poslednou večerou“, fotografiou počas čítačky vyzdvihuje moment začiatku a zoznamovania sa s novou divadelnou hrou.

Každá z fotografií nám ukazuje časť celku Divadla Jána Palárika a bez ľudí, ktorí poctivo pracujú a venujú mu svoj čas a skúsenosti by jednoznačne nebolo tým významným priestorom pre dramatické príbehy akým v súčasnosti je.

Predstavenia