Vyhlásenie o prístupnosti

Divadlo Jána Palárika má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa Smernice Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/2102 a podľa Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1523.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.djp.sk.


Stav súladu

Zjednodušený rating prístupnosti webového sídla Divadla Jána Palárika v Trnave na adrese www.djp.sk je na úrovni 56%, čo predstavuje veľmi závažný nesúlad so zásadami prístupnosti. Tento nesúlad so zásadami prístupnosti spôsobuje vážne prekážky pre znevýhodnených používateľov tým, že nemajú možnosť dostať sa k viacerým informáciám, nakoľko im to webové sídlo neumožňuje. 

Overovanie webového sídla bolo vykonávané od 28.04.2021 do 29.04.2021. Na odstránení pracujeme.


Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailovej správy na adresu: djp@djp.sk. 

Správcom a technickým prevádzkovateľom webového sídla je Divadlo Jána Palárika v Trnave.