Grafické práce pre Divadlo Jána Palárika v Trnave - Výzva

Divadlo Jána Palárika v Trnave hľadá dodávateľa grafických prác na sezónu 2022/2023.

Najúspešnejší uchádzač bude definovať vizuálnu komunikáciu Divadla počas ďalšej sezóny 2022/2023 s potenciálom pokračovať v spolupráci aj v ďalších nadväzujúcich sezónach. Cieľom je komunikovať prácu DJP súčasným jazykom odzrkadľujúc aktuálne trendy vo vizuálnej komunikácii obdobných inštitúcií v Európe. Divadlo hľadá dodávateľa, ktorý okrem zručnosti v grafickom dizajne ponúkne aj kreatívne nápady a postupy k realizácií vizuálnej komunikácie, ale i obsahu jednotlivých komunikátov.

Cieľom komunikácie je prezentovať, že DJP je klasickou, dôstojnou kultúrnou inštitúciou s hlbokou tradíciou, ktorá však žije a funguje v tomto storočí a pre dnešného človeka. DJP chce, aby komunikácia odrážala otvorenosť, spoluprácu, zodpovednosť, rozmanitosť, živosť, úctu k tradíciám s inovatívnosťou a „trnavskosť“.

Všetky bližšie informácie, kompletné zadanie a termíny predkladania návrhov nájdete nižšie.

Zadanie.docx

vyzva-graficke-prace-pre-djp.docx

Rozpocet k Zadaniu.xlsx

Podklady k vypracovaniu.zip

2/6/2022