Denný divadelný tábor Zaži svet divadla

Divadlo Jána Palárika svoje brány nezatvára ani v letných mesiacoch. V rámci svojej programovej snahy budovať cestu k najmladšej generácii organizuje každoročne minimálne dva turnusy denného detského divadelného tábora, ktoré každý rok spája nová téma. Leto 2022 bolo už v poradí štvrtým letom v znamení detskej divadelnej tvorivosti v budove a pod záštitou nášho divadla.


Jeden turnus trvá päť pracovných dní, počas ktorých deti prejdú kompletnou prípravou divadelného predstavenia tak, ako je to bežné v profesionálnom divadle. Dostanú scenár, učia sa texty, stotožňujú sa so svojimi postavami, vyrábajú si kostýmy a rekvizity, fotia sa na plagát, až všetko dospeje k slávnostnej premiére vo veľkej sále nášho divadla. Deti pracujú pod vedením profesionálnych umelcov – hercov a výtvarníkov.


Okrem získavania nových zručností sa, pravdaže, aj výborne zabavia. O zábavu sa postarajú skúsení animátori, ktorí pripravia pre deti množstvo skvelých hier a športových aktivít. Z tábora si odnesú nielen zážitky, nové priateľstvá, kopec nápadov na hry, ale i vlastnoručne vyrobené rekvizity či časti kostýmu, videozáznam z predstavenia a plagát. Popri všetkých umeleckých a zábavných činnostiach majú, samozrejme, čas na oddych a zabezpečenú pravidelnú kvalitnú stravu a pitný režim.


Tábor je určený pre deti vo veku od 7 do 14 rokov v dennom režime od 7.30 do 17.00 h.


Cena:

  • jedno dieťa = 149 eur
  • dvaja súrodenci = 280 eur
  • traja súrodenci = 410 eur


V cene tábora:

- profesionálni umelci, kvalifikovaní pedagógovia a animátori

- zdravotník

- desiata, teplý kompletný obed, olovrant

- pitný režim

- materiál a pomôcky na tvorivé dielne a workshopy

- fotenie a výroba divadelného plagátu

- videozáznam vytvoreného predstavenia.