Riaditeľka divadla

Juraj Bielik

Juraj Bielik

horizontálna čiara

poverený riadením, umelecký šéf

Viac Viac o Juraj Bielik
Katarína Čellárová

Katarína Čellárová

horizontálna čiara

zástupkyňa marketingovej riaditeľky, asistentka povereného riaditeľa

Umelecký úsek a herecký súbor

Lucia Mihálová

Lucia Mihálová

horizontálna čiara

dramaturgička

Viac Viac o Lucia Mihálová
Ivica Franeková

Ivica Franeková

horizontálna čiara

koordinátorka projektov pre deti a mládež

Marta Hulmanová

Marta Hulmanová

horizontálna čiara

inšpicientka

Ingrida Baginová

Ingrida Baginová

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Ingrida Baginová
Barbora Bazsová

Barbora Bazsová

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Barbora Bazsová
Miroslav Beňuš

Miroslav Beňuš

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Miroslav Beňuš
Petra Blesáková

Petra Blesáková

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Petra Blesáková
Martin Hronský

Martin Hronský

horizontálna čiara

herec


Viac Viac o Martin Hronský
Michal Jánoš

Michal Jánoš

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Michal Jánoš
Mária Jedľovská

Mária Jedľovská

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Mária Jedľovská
Vladimír Jedľovský

Vladimír Jedľovský

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Vladimír Jedľovský
Martin Kochan

Martin Kochan

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Martin Kochan
Martin Križan

Martin Križan

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Martin Križan
Tatiana Kulíšková

Tatiana Kulíšková

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Tatiana Kulíšková
Braňo Mosný

Braňo Mosný

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Braňo Mosný
Tomáš Mosný

Tomáš Mosný

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Tomáš Mosný
Silvia Soldanová

Silvia Soldanová

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Silvia Soldanová
Kristína Tóthová

Kristína Tóthová

horizontálna čiara

herečka

Viac Viac o Kristína Tóthová
Tibor Vokoun

Tibor Vokoun

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Tibor Vokoun
Tomáš Vravník

Tomáš Vravník

horizontálna čiara

herec

Viac Viac o Tomáš Vravník
 • Nina Kočanová /

  herečka

 • Viac Viac o Nina Kočanová

Ekonomický úsek

Katarína Makýšová

Katarína Makýšová

horizontálna čiara

ekonomická riaditeľka

 • Lesanka Vajdíková /

  mzdová účtovníčka

 • Anna Lackovičová /

  personalistka

 • Ľubica Kalnická /

  nákupca

 • Regina Uhlárová /

  finančná účtovníčka

Technický úsek

Filip Nedielka

Filip Nedielka

horizontálna čiara

technický riaditeľ

 • Roman Heteňák /

  osvetľovač

 • Dušan Jamrich /

  osvetľovač

 • Zuzana Hurová /

  osvetľovačka

 • Martin Medo /

  zvukár

 • Miloš Gál /

  javiskový majster

 • Silvester Čambál /

  javiskový technik

 • Štefan Kozár /

  javiskový technik

 • Erik Horváth /

  javiskový technik

 • Martin Juhás /

  javiskový technik

 • Matej Mikluš /

  javiskový technik

 • Róbert Lajda /

  rekvizitár

 • Marián Dusík /

  rekvizitár

 • Ľubica Holubová /

  maskérka

 • Jana Chlebeková /

  maskérka

 • Zuzana Mikleová /

  garderobierka

 • Ľuboš Danko /

  správca budovy

Úsek marketingu a PR

Miroslava Lužáková

Miroslava Lužáková

horizontálna čiara

vedúca oddelenia prevádzky a programu

 • Tatiana Mrázová /

  odb.referentka náboru a zájazdov

 • Emília Gottwaldová /

  odb.referentka náboru a zájazdov

Úsek výrobných dielní

Katarína Žgančíková

Katarína Žgančíková

horizontálna čiara

šéfka výrobných dielní

 • Emília Sedláková /

  krajčírka

 • Anna Haladová /

  krajčírka

 • Daniela Belokostolská /

  krajčírka

 • Štefan Cíferský /

  stolár

 • Ivan Demovič /

  stolár

 • Peter Magula /

  zámočník

 • Anna Mihoková /

  sochárka