Miroslav Beňuš

Miroslav Beňuš

Študoval herectvo na Konzervatóriu v Bratislave a následne na Vysokej škole múzických umení. Štúdium ukončil v roku 2007. Od roku 2008 účinkoval v DJP ako hosť a v roku 2010 sa stal členom umeleckého súboru. Medzi jeho najvýraznejšie postavy patria Antifolus Efezský (Komédia omylov), Rohon (Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch) a Dimitrij Samozvanec (Dimitrij Samozvanec).

AKTUÁLNY REPERTOÁR:

Matky: Alexej

Protokol: Starosta Superba

Kopanec: Achim F., Vypočúvajúci, Majster

Modrý vták: Otec, Smiech, Dub

Veľký Gatsby: Tom Buchanan

Plastický obraz: Vincent

Ťapákovci: Martin Ťapák