O akadémii


Detská divadelná akadémia s podtitulom „Staň sa súčasťou sveta divadla“ ponúka zážitkový typ divadelnej výchovy prebiehajúci priamo v našom profesionálnom divadle. Vznikla zdanlivo spontánne. Ako reakcia na nesmierne pozitívne ohlasy rodičov po skončení prvého ročníka denného divadelného tábora. Podnietená otázkami, chcením, i ochotou rodičov zveriť deti divadlu – lektorom, ktorí sa postarali o tak vydarené predstavenia prvého ročníka denného divadelného tábora.

V tesnom závese za uskutočneným denným táborom sme zorganizovali opätovné uvedenie táborových predstavení na Dni otvorených dverí a onedlho na to aj konkurz do našej novovzniknutej Divadelnej akadémie.

Vďaka záujmu detí i dôvere rodičov sme mohli náš projekt naplno rozbehnúť - projekt vzdelávania detí v divadle, divadelne a profesionálnymi divadelníkmi. 


Našou prioritou vo výučbe je vychovávať deti v oblasti divadelného umenia s rešpektom na ich osobnosť a názor. Aby sa cítili s nami i medzi sebou dobre.


Máme za sebou 5. ročník DDA a v aktuálnej sezóne 2023/2024 otvárame novú skupinu detí vo veku od 7 rokov a rozširujeme pôsobnosť Detskej divadelnej akadémie na mládež do 17 rokov.