Informácie a dokumenty


Divadlo Jána Palárika v Trnave organizuje zážitkovú dramatickú výchovu pre deti a mládež vo veku od 9 do 16 rokov od roku 2019. Deti sa venujú hlasovej príprave, javiskovej reči, práci s textom, pohybom aj gestom a rôznym hereckým hrám a technikám v profesionálnom zázemí trnavského divadla, a tak sa zoznamujú s divadlom v plnej šírke.


V aktuálnej sezóne sme pridali novú skupinu detí vo veku od 7 rokov a rozšírili sme pôsobnosť Detskej divadelnej akadémie na mládež do 17 rokov.


Ak vás lákajú divadelné dosky, ste zvedaví, spevaví, neustále v pohybe, ale pokojne aj dumaví, pridajte sa k nám. Nábor do Detskej divadelnej akadémie plánujeme na začiatku septembra 2024, bližšie informácie zverejníme na našom webe. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach.Detská divadelná akadémia v aktuálnej sezóne začala v septembri 2023 a trvá do konca júna 2024. Deti sa stretávajú v pravidelnom čase raz týždenne (v stredu).


Harmonogram DDA:

Zimný trimester / 20. septembra – 20. decembra 2023 (13 týždňov)

Jarný trimester / 10. januára – 27. marca 2024 (11 týždňov)

Letný trimester / 3. apríla – 26. júna 2024 (11 týždňov)


Cena:

49 eur/mesiac

137 eur/trimester

397 eur/školský rok