Silvia Soldanová

Silvia Soldanová

Študovala herectvo na Konzervatóriu v Bratislave a muzikálové herectvo na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne. Účinkovala vo viacerých muzikáloch v Moravskoslezskom divadle v Ostrave, v Mestkom divadle v Brne i v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Od roku 2012 účinkovala v našom divadle ako hosť a v roku 2014 sa stala členkou umeleckého súboru. Medzi jej najvýraznejšie úlohy v našom divadle patria Vanessa (Malé peniaze), Miluša (Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch) a Anisja (Vláda tmy).


AKTUÁLNY REPERTOÁR

Drahý špás: Olga

Neprebudený: Zuza Bežanovie

Modrý vták: Mytyl

Veľký Gatsby: Daisy Buchananová

Ťapákovci: Iľa

Sluha dvoch pánov: Clarice

Malý princ: Líška

Mlynárkin pytač: Mlynárka

Tri letušky v Paríži: Judit