Organizácia školského roku 2023/2024 - Detská divadelná akadémia

Dramatická dielňa


IV. skupiny :

S: najmladšie deti (7 – 10); lektori: Ondrej Žec, Lívia Pristáčová

M: staršie deti (10 – 12/13); lektori: Miro Beňuš, Martin Kochan

L: najstaršie deti (12/13 – 15); lektori: Matúš Beniak, Lívia Pristáčová

Súbor: mládežníci (14 – 18): lektori Dana Droppová, Ivica Franeková (pohyb)


Výuka v čase :

UTOROK (1x do týždňa; S 2x45 min)

S/ 16.00 – 17.30

STREDA (1x do týždňa; M 2x60min; L 3x45 min, Súbor 3x45 min.)

M/ 14.00 – 16.00

L/ 15.45 – 18.00

Súbor/ 15.45 – 18.00


Miesto výučby:

Divadelné Štúdio alebo divadelná klubovňa (č.21) a Zrkadlová sála (salónik) v budove Divadla Jána Palárika v Trnave, alternatívne aj skúšobňa v Kreatívnom centre na Hlavnej ulici v Trnave


Tri trimestre:

Zimný trimester – 19.9.- 20.12. 2023 (13 týždňov)

Jarný trimester – 9.1. – 27.3. 2024 (11 týždňov)

Letný trimester – 2.4. – 26.6. 2024 (11 týždňov)


Dôležité dátumy a udalosti:

- Vianočné matiné

- 6.2/7.2. 2024 (predbežne) - otvorená hodina pre rodičov a rodičovské schôdzky

- Exkurzia – v jarnom trimestri

- Sústredenie – posledný májový alebo druhý júnový víkend 2024

- 21.6.2024 (streda) – Akademické predvádzačky (záver akadémie)

- 23.6 (prípadne 23.6, prípadne 26.6.) – Akademická premiéra (festivalová premiéra „súborového“ predstavenia)