Lucia Mihálová

Lucia Mihálová

Divadelná dramaturgička, dramatička, dramatizátorka a rozhlasová tvorkyňa. Po absolvovaní odboru Divadelná dramaturgia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave nastúpila v roku 2016 do Divadla Jána Palárika v Trnave ako interná dramaturgička. Odvtedy sa podieľala na viacerých úspešných inscenáciách, a to nielen v Trnave, ale aj v Slovenskom národnom divadle či Divadle Pavla Országha Hviezdoslava v Bratislave a Divadle Andreja Bagara v Nitre. V roku 2019 ukončila doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému Sociálne a občianske funkcie súčasného divadla.


Ako dramaturgička spolupracovala s poprednými slovenskými režisérmi Romanom Polákom, Vladimírom Strniskom, Martinom Čičvákom, Viktorom Kollárom, Matúšom Bachyncom a Petrom Maťom. V trnavskom divadle spolu s Ivicou Franekovou buduje programovú líniu určenú prímárne deťom a mládeži a spoluvytvára viaceré vzdelávacie aktivity. V prípade inscenácie Zmeškané rozhovory, ktorá mala premiéru vo februári 2024, ide o jej druhú profesionálnu réžiu (prvá sa uskutočnila v DPOH s inscenáciou Jekyll & Hyde v roku 2023). Od roku 2023 je umeleckou šéfkou Divadla Jána Palárika v Trnave.