Ivica Franeková

Ivica Franeková

Dvojnásobná mama a tanečníčka pôsobiaca v kultúrnom manažmente. Už od mala sa hýbala a tancovala v ĽŠU, v rôznych súboroch (tanečné divadlo EXTAD Žilina, Tanečné Divadlo Alternatív Žilina, projekt New Cirkus; Moving studio Bratislava) i na Katedre tanečnej tvorby na VŠMU, kde získala bakalársky titul v odbore pedagogika moderného tanca. Popri tom vyštudovala históriu a etnológiu na FiF UK v Bratislave. Všetky skúsenosti zúročila v pôsobení v lokálnom kultúrnom kontexte - mimo iné aj:

  • *CEF uvádza súčasný tanec pod pyramídou (projekt prinášal od marca 2007 do bratislavského kultúrneho života pravidelné uvádzanie produkcií súčasného tanca a pohybového divadla).
  • *Slnečný festival v Senci (od roku 2014 koncepčne založený ako rodinný a mestský divadelný festival určený pre širokú verejnosť, prepájajúci komunitné aktivity s tvorbou profesionálnych divadelných zoskupení)
  • *Ako interpretka si veľmi váži fakt, že bola súčasťou tvorivého tímu inscenovaného diela Príbeh vojaka v produkcii festivalu Konvergencie či projektu Cesta do Stanice - medzinárodného otváracieho podujatia kultúrneho centra Stanica v Žiline.
  • *Aktuálne účinkuje v autorskom projekte Andreja Kalinku Temperamenty a inscenácii Futbal v réžii Jána Luterána. Obidva projekty patria do aktívneho repertoára Divadla Jána Palárika v Trnave, kde pôsobí na pozícii koordinátorky projektov pre deti a mládež.

Pohybovo inklinuje k súčasnému tancu, koncepčne k „body awareness“, formálne k performancii. Vždy ju zaujímalo viacero vecí súčasne, no pohyb, jeho scénické stvárnenie i pedagogické uchopenie a jeho bytostná nevyhnutnosť má v jej živote nezastupiteľné miesto.