Jakub Molnár

Jakub Molnár

V roku 2018 absolvoval bakalárske štúdium odboru dejín a teórie divadelného umenia na VŠMU a v roku 2020 aj magisterské štúdium divadelnej dramaturgie na JAMU v Brne v ateliéry prof. V. Cejpka (absolventská inscenácia Raději zešílet v divočině v réžii Olívie Fantúrovej reprezentovala školu na medzinárodnom festivale študentských divadiel Zlomvaz v Prahe). Už počas školy začal prispievať do viacerých slovenských i českých divadelných a kultúrnych periodík a médií (kød, Monitoring divadiel, Kapitál, Svět a divadlo, Taneční zóna, MLOKi a i.). Spoluzakladal študentský časopis Ateliér 205 na JAMU a v rokoch 2017 – 2022 bol redaktorom internetového portálu MLOKi. Taktiež je členom Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT / IATC. Od januára 2024 je šéfredaktorom časopisu Divadlo, ktorý vydáva Divadlo Jána Palárika. 


Od ukončenia štúdií začal pôsobiť primárne ako dramaturg na voľnej nohe. Odvtedy spolupracoval s niekoľkými slovenskými i českými divadlami (BDnR v Banskej Bystrici, Actores v Rožňave, Viola v Prešove, Studio G v Ostrave, ZSVOŠU - Dílna Městského divadla Zlín). Medzi úspechy patrí inscenácia PLANU (réžia M. David, Studio G), ktorá získala Cenu Jantar za inscenáciu roku 2021 v kategórii malá scéna a nomináciu na Cenu Marka Ravenhilla 2022.


Okrem odbornej reflexie súčasného divadla a dramaturgickej praxe sa zaoberá aj dianím v oblasti ochotníckeho divadla. V rokoch 2021 – 2022 bol šéfredaktorom časopisu Javisko (dnes člen redakčnej rady), pravidelne je členom festivalových redakcií a odborných porôt na postupových súťažiach alebo amatérskych prehliadkach. V rokoch 2021 a 2022 bol súčasťou programovej rady festivalu Scénická žatva. Venuje sa aj publikačnej činnosti. V roku 2020 napísal knihu T160VEC: Premeny divadla pod Hradovou o histórii ochotníckeho divadla v Tisovci a v roku 2022 bol zostavovateľom a spoluautorom publikácie Festival festivalov o storočnej histórii ochotníckych festivalov na Slovensku, ktorú vydalo Národné osvetové centrum.