Vladimír Jedľovský

Vladimír Jedľovský

V roku 1974 ukončil štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a v tom istom roku nastúpil spolu so svojimi spolužiakmi do novovzniknutého Divadla pre deti a mládež v Trnave (dnešné DJP). Za svoje herecké výkony a interpretáciu poézie získal mnoho významných ocenení. Je známy aj ako filmový, televízny a dabingový herec. V našom divadle naštudoval vyše 120 dramatických postáv. Medzi najvýznamnejšie patria Jožko Púčik (Jožko Púčik a jeho kariéra, 1978), Majakovský (Téma Majakovský, 1987), Starý Válek (Robinson hľadá loď, ktorá stroskotá, 1997) a John Gabriel Borkman (John Gabriel Borkman, 1999).

AKTUÁLNY REPERTOÁR

Protokol: Pán poslanec Oldfield

Rodinný parlament: Ramón

Ťapákovci: Rechtor

Sluha dvoch pánov: Pantalone

Ach tie ženy, ach tí muži: Lucien, Victor