Hľadá sa nový riaditeľ/riaditeľka technického úseku

Divadlo Jána Palárika v Trnave vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu RIADITEĽ/RIADITEĽKA TECHNICKÉHO ÚSEKU.

Náplň práce:

Riaditeľ/riaditeľka technického úseku zabezpečuje funkčnosť a prevádzku divadelnej budovy a technológií. Riadi opravy, údržbu a spolupracuje pri usmerňovaní rozvoja divadelnej a prevádzkovej techniky.

  1. Organizuje po technickej stránke prevádzku divadla – produkciu a realizáciu všetkých predstavení, podujatí a akcií v priestoroch divadla (interných aj externých).
  2. Spolupracuje s tvorivými tímami vznikajúcich inscenácií, pričom vyhľadáva efektívne technické riešenia, ktoré zodpovedajú umeleckým zámerom tvorivého tímu.
  3. Zodpovedá za technický stav budovy divadla a všetky procesy jej prípadnej rekonštrukcie, pričom koordinuje a kontroluje priebeh stavebných prác, zodpovedá zo strany divadla za ich prebratie a za vecnú správnosť dodávateľských faktúr.
  4. Zodpovedá za technický stav všetkých technológií divadla, za ich pravidelnú údržbu a všetky opravy, pričom zodpovedá za priebeh s tým súvisiacich služieb a vecnú správnosť dodávateľských faktúr.
  5. Zabezpečuje reprodukciu a obstarávanie hmotného majetku divadla.
  6. Prehľadne ovláda prevádzkové predpisy divadla a dbá na ich dodržiavanie zamestnancami svojho úseku.
  7. Zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov.
  8. Vykonáva ďalšie odborné a manažérske činnosti podľa pokynov riaditeľa/riaditeľky divadla.
  9. Priamo riadi troch vedúcich oddelení.
  10. Vypracováva podrobný harmonogram práce technického úseku.

Finančné ohodnotenie:

Závisí od skúseností a rokov praxe (možnosť osobného príplatku). Základná mzda (v hrubom) je 1 276 eur.

Termín nástupu: dohodou

Požiadavky na uchádzača:

• stredoškolské vzdelanie s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

• vítané je vzdelanie v odbore technologický inžinier alebo manažér v oblasti kultúry

• prax v oblasti ideálne jeden rok

• znalosť práce s počítačom na pokročilej úrovni

• znalosť anglického jazyka na úrovni C1 alebo znalosť nemeckého jazyka na úrovni C1

• vodičský preukaz skupiny B

Osobnostné predpoklady:

• skúsenosť s produkciou kultúrnych podujatí

• práca v oblasti divadelných technológií alebo schopnosť zorientovať sa v oblasti divadelných technológií

• schopnosť motivovať pracovníkov a schopnosť tímovej spolupráce

• schopnosť zvládať krízové situácie a pracovať pod tlakom

• pozitívny vzťah k divadlu a kultúre je výhodou

Výberové konanie:

Uchádzači/uchádzačky o pracovnú pozíciu pošlú svoj životopis spolu s krátkym motivačným listom na adresu zuza.havranova@djp.sk. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 25. augusta 2023.

Charakteristika divadla:

Divadlo Jána Palárika v Trnave je jediným profesionálnym divadlom v Trnavskom kraji. Sídli v najstaršej dodnes funkčnej divadelnej budove na Slovensku. Divadlo má dva hracie priestory – Veľkú sálu (250 miest) a Štúdio (70 miest). Svojou umeleckou činnosťou pokrýva kultúrne potreby všetkých vekových kategórií a plní rozličné spoločenské funkcie. V súčasnosti má vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých, pre mládež, „classroom play“ aj inscenácie pre deti zohľadňujúce ich intelektuálny vývin od pol roka až po druhý stupeň základnej školy.

Dramaturgia divadla sa zameriava na reflexiu súčasnej spoločnosti prostredníctvom hľadania rezonujúcich tém či atraktívnych a inovatívnych foriem. Dôležitým kritériom pre zostavovanie dramaturgického plánu je vždy kvalita textu a originalita. Dramaturgia pred „inscenačne overenými titulmi“ preferuje vznik pôvodných textov, úprav, adaptácií i prekladov klasickej literatúry.

Od roku 2019 divadlo kontinuálne rozvíja vzdelávacie projekty pre deti, mládež a pedagógov: Detská divadelná akadémia, divadelné tábory či Škola (nie) je dráma (diskusie, dramaturgické úvody a workshopy pre študentov a pedagógov).

Od roku 2020 je DJP členom prestížnej organizácie European Theatre Convention, ktorá združuje zriaďované divadlá po celej Európe. Vďaka ETC sa divadlo dostáva do medzinárodného kontextu a získava možnosti absolvovania workshopov, výmenných pobytov, školení a konferencií pre umeleckých, technických či marketingových zamestnancov.

Viac informácií o našom divadle nájdete na www.djp.sk.

2/8/2023