Konkurz na bábkoherca a bábkoherečku

Hľadáme nové posily!

Divadlo Jána Palárika vyhlasuje kunkurz na bábkoherca a bábkoherečku do pripravovanej inscenácie pre deti Závistlivá hus (pracovný názov). Kvalifikačné predpoklady uchádzačov, ako aj dôležité termíny a informácie o pripravovanej inscenácií nájdete na tomto linku alebo v menu, v sekcii dokumenty.

18/1/2022