Letná divadelná škola otvára brány divadla aj cez prázdniny

Okrem letných táborov prebieha v našom divadle aj letná divadelná škola. Naším zámerom je vytvoriť pre deti a mládež priestor, kde môžu objavovať, hľadať, skúšať, mýliť sa, bez tlaku na výsledok. Ideálna príležitosť pre tých, ktorí už majú skúsenosti s divadlom, aby sa mohli realizovať a upevniť svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti v konkrétnych umeleckých – s divadlom súvisiacich – performatívnych aktivitách.

Letná divadelná škola prebieha v spolupráci so Zaži v Trnave, Malým Berlínom, Nádvorím a s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave.

Máme tri voľné miesta, v prípade záujmu pošlite vyplnenú prihlášku podľa veku.

Termín: 7. – 11. augusta 2023

V piatok 11. augusta 2023 o 18.00 h vystúpia účastníci na verejnom uvedení site-specific predstavenia ICARUS, ktoré počas týždňa pripravia pod režijným vedením francúzskej umelkyne Marie Gourdain a v choreografii tanečníka a performera Jara Viňarského pochádzajúceho zo Slovenska.

V prípade záujmu vyplňte a podpíšte prihlášku podľa vekových kategórií a jej sken či fotografiu pošlite na e-mail ivica.franekova@djp.sk.

I. letná divadelná škola pre mládež vo veku od 10 do 13 rokov

Prebieha v dennom režime od 8.00 do 16.00 h (s obednou prestávkou a hodinou na oddych).

Lektorský tím aktuálneho ročníka pre mladšiu skupinu:

Tatiana Kulíšková

  • dlhoročná členka umeleckého súboru DJP v TT, úspešná filmová, seriálová a dabingová herečka – umelecký prednes, javisková reč

Silvia Soldanová

  • dlhoročná členka umeleckého súboru DJP v TT, úspešná muzikálová, dabingová herečka a speváčka – hlasové techniky a spev

Martin Križan

  • dlhoročný člen umeleckého súboru DJP v TT, pedagóg (literárno-dramatický odbor) – rytmika a eskamotérstvo

Ivica Franeková

  • performerka, pedagogička (joga, pohybová príprava, kreatívny tanec), koordinátorka projektov pre deti a mládež – pohybová príprava (telo v priestore).

V cene letnej divadelnej školy pre mládež vo veku od 10 do 13 rokov:

• profesionálni umelci, kvalifikovaní pedagógovia

• intenzívne workshopy a tvorivé dielne s individuálnym prístupom a konkrétnymi vzdelávacími a výchovnými cieľmi v oblasti divadelného a performatívneho umenia

• pedagogický dozor

• desiata, teplý kompletný obed, olovrant

• pitný režim

• materiál a pomôcky na tvorivé dielne a workshopy

• fotodokumentácia

Cena je 180 eur.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - 2023 LŠ.pdf

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY - 2023 LŠ.pdf

II. letná divadelná škola pre mládež vo veku od 13 do 16 rokov

Práca na predstavení ICARUS prebieha v dennom režime od 8.00 do 18.00 h (s prestávkou na obed a oddych).

Staršia skupina od 13 do 16 rokov bude pracovať pod režijným vedením francúzskej umelkyne Marie Gourdain a v choreografii tanečníka a performera Jara Viňarského pochádzajúceho zo Slovenska. Jej výsledkom je uvedenie site-specific performancie ICARUS v exteriéri mesta Trnava.

V cene letnej divadelnej školy ICARUS:

• profesionálni umelci, kvalifikovaní pedagógovia

• intenzívna príprava profesionálneho predstavenia s mládežou

• pedagogický dozor

• desiata, teplý kompletný obed, olovrant

• pitný režim

• materiál a pomôcky na tvorivé dielne a workshopy

• fotodokumentácia

Cena je 190 eur.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA - 2023 ICARUS.pdf

ZÁVÄZNÉ PODMIENKY - ICARUS 2023.pdf

Réžia, choreografia, hudba:

Marie Gourdain https://www.mariegourdain.net/

Jaro Viňarský https://plast.dance/tvorca.php?lang=sk&id=50

Václav Kalivoda https://divadloponec.cz/en/vaclav-kalivoda

Linky na dokumenty o projekte ICARUS a jeho vznik:

https://vimeo.com/592176008

17/7/2023