Naši herci získali ocenenie Literárneho fondu

Literárny fond ocenil našich hercov

Literárny fond oceňuje každoročne výnimočné umelecké výkony z oblasti filmovej, rozhlasovej i divadelnej tvorby. Tento rok boli ocenení aj dvaja herci nášho divadla.

Braňo Mosný získal Výročnú cenu Literárneho fondu za naštudovanie postavy Roberta Castlea v inscenácii Pomalý svet Roberta Castlea. Hra súčasného kanadského autora Norma Fostera je trpko-smiešnym príbehom o mentálne zaostalom Robertovi, ktorý vníma okolitý svet s úprimnosťou a nadšením malého dieťaťa. Braňo Mosný dokázal túto postavu stvárniť uveriteľne, bez pátosu, s citom pre každý detail. Aj vďaka jeho obdivuhodnému výkonu je tento kanadský „Forrest Gump“ jedným z našich najnavštevovanejších predstavení.

Martin Hronský získal prémiu Literárneho fondu za naštudovanie postavy Otca v inscenácii Finále sveta s prihliadnutím na inscenáciu Monológy a dialógy. V autorskej inscenácii Martina Čičváka Finále sveta stvárnil Martin Hronský postavu Otca, ktorý rodinnú oslavu ničí tým, že otravuje rodinných príslušníkov svojimi názormi na všetky novinové správy. Martin predvádza na javisku strhujúci 45-minútový monológ, a tak sa predstavenie mení na jeho malú monodrámu. Inscenácia Monológy a dialógy je multižánrové javiskové dielo, ktoré vzniklo na základe inovatívnych postupov súčasného divadla – performance, fine-art instalation theatre a physical-based theatre. Tvorcovia Andrej Kalinka a Milan Kozánek vytvorili z nášho divadla priestor pre laboratórnu tvorbu. Inscenáciu s hercami skúšali neuveriteľných deväť mesiacov. Obaja herci, Marin Hronský a Tomáš Mosný, sa stali súčasťou tvorivého tímu – boli zároveň autormi textov, choreografií i réžie, keďže táto tvorivá metóda vychádza primárne z vlastných hercových úvah, pocitov a potreby sebavyjadrenia slovom, pohybom i hudbou. Martin disponuje na javisku ohromnou precíznosťou a obdivuhodnou variabilitou výrazových prostriedkov.

12/1/2023