Nové prístupy k vzdelávaniu

Vo februári sa konalo v Divadle Jána Palárika zážitkové školenie pre pedagógov a pedagogičky s názvom Postoj, argument a dialóg v divadle.

S účastníkmi zážitkového školenia sme objavovali nové prístupy k vzdelávaniu cez divadlo a zdieľali inšpiratívne myšlienky. Pedagógovia a pedagogičky zažili intenzívne celodenné zážitkové školenie.

Počas praktického workshopu s profesorom Petrom Pavlacom spoločne analyzovali rozličné formy dramatického písania a vyskúšali si herecké cvičenia, ktoré zefektívnia hodiny na vyučovaní. K dopoludňajšiemu bloku patrila aj prehliadka priestorov divadla, kam sa návštevníci bežne nedostanú.

Inšpiratívny deň sme zakončili večerným predstavením Zmeškané rozhovory s dramaturgickým úvodom a večernou diskusiou za účasti hercov, dramaturga Jakuba Molnára, profesora Petra Pavlaca, filozofa a pedagóga Michala Zvaríka.

Nestihli ste februárový termín a radi by ste sa zúčastnili na ďalšom zážitkovom školení? Napíšte na ivica.franekova@djp.sk alebo nás kontaktujte cez naše sociálne siete.

1/3/2024