Prihlasovanie na zážitkové školenie je spustené

Divadlo Jána Palárika a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na zážitkové školenie pre pedagógov Postoj, argument a dialóg v divadle, ktoré sa uskutoční v stredu 21. februára 2024.

Slovo je odrazom myslenia človeka, zároveň myslenie formuje, je pevnou súčasťou našej kultúry, súčasne ju definuje, utvára ju, rovnako ako sa samo stáva jej produktom. Aj na začiatku divadelného diela spravidla bývajú slová, a to i v prípade, ak ide o pantomímu či tanec. Do slov zapisujeme myšlienky, slovami ich vyjadrujeme, stávajú sa prostriedkom pre ich komunikovanie, nástrojom sebavyjadrenia.

Ako však objaviť slovo, ktoré vám hmatateľne pomôže opísať realitu okolo seba? Dokáže slovo na javisku rezonovať silnejšie, zrozumiteľnejšie a apelatívnejšie? Ako sformulovať nápady, ktoré by mohli poslúžiť javisku, rovnako i v situáciách mimo neho? A ako kreatívne a hravo písať v súčasnej dobe aj o ťažkých situáciách, ako je vojna či rodinná kríza, a pritom nerezignovať na osobný postoj, dôslednú argumentáciu a dialóg?

Školenie sa bude zameriavať na objavovanie a rozvíjanie individuálnych dispozícií ku kreatívnemu písaniu. Pokúsi sa pomenovať nástroje a metódy, ktoré vedú k napísaniu slova, repliky, dialógu či novej divadelnej hry. Počas workshopu budeme analyzovať rozličné formy dramatického písania, zoznámime sa s podstatou dialógu, dramatickej situácie, konfliktu či katarzie. Vyskúšate si, ako prekonať úmorné sedenie pred prázdnym papierom a nenapísať ani čiarku, ako nekonečne diskutovať o témach, ktoré vás zaujímajú, či ako klásť aj tie najnepríjemnejšie otázky a hľadať na ne odpovede práve prostredníctvom tvorby.

Termín: 21.2.2024 (streda)

Čas: od 8.00 do 13.00 h a od 18.30 h

Miesto: Divadlo Jána Palárika v Trnave

Účastnícky poplatok: 22 eur

Prihlásenie: Na zážitkové školenie pre pedagógov je potrebné sa záväzne prihlásiť e-mailom na ivica.franekova@djp.sk.

Deadline na prihlásenie: 14. februára 2023

PROGRAM:

Dopoludňajší blok od 8.00 do 13.00 h

• Registrácia, privítanie, informácie k nadstavbovému programu Škola (nie) je dráma, teoretická a praktická časť workshopu Postoj, argument a dialóg v divadle, prehliadka divadla

Popoludňajší blok od 18.30 h

• Návšteva predstavenia Zmeškané rozhovory s dramaturgickým úvodom pre účastníkov školenia a diskusiou po predstavení s tvorcami a prof. Petrom Pavlacom

HARMONOGRAM ZÁŽITKOVÉHO WORKSHOPU.pdf

Lektor: prof. Mgr. art. Peter Pavlac – pedagóg VŠMU, dramaturg

• Absolvoval odbor divadelná réžia a dramaturgia na Činohernej a bábkarskej fakulte VŠMU v Bratislave (1999), kde pôsobí ako pedagóg a profesor na Katedre réžie a dramaturgie. V rokoch 1999 až 2010 pracoval ako dramaturg Činohry SND a od roku 2014 pracuje ako dramaturg aj v dramaturgii rozhlasových hier v Slovenskom rozhlase (RTVS).

• Podieľal sa na niekoľkých medzinárodných projektoch v rámci siete divadiel European Theatre Convention (napr. Learning Europe, Fahim či Land der Ersten Dinge).

• Externe spolupracoval s viacerými profesionálnymi divadlami doma i v zahraničí: Divadlo Aréna, Divadlo Astorka, Divadlo L+S, Divadlo Ludus, SKD Martin, DAB Nitra, DJGT Zvolen, ŠD Košice, MD Zlín, Divadlo Kalich (Praha) a iné.

• V roku 2001 mu vyšla kniha poviedok s názvom Hra na smiech, za ktorú získal prémiu Literárneho fondu (debut roka). V roku 2018 mu Divadelný ústav vydal výberovú zbierku ôsmich divadelných hier s názvom Hry.

• V roku 2009 získal Cenu Nadácie Tatrabanky za literatúru (divadelná hra Červená princezná). Za hru Einsteinova žena získal Cenu Alfréda Radoka (Praha). Jeho adaptácia románu J. Roznera Sedem dní do pohrebu získala cenu DOSKY ako najlepšia inscenácia sezóny 2011/2012. Jej rozhlasová verzia sa dostala do shortlistu súťažného festivalu rozhlasových hier Prix Europa v Berlíne.

• Scenáristicky spolupracoval aj na filmoch Rozhovor s nepriateľom (r. Patrik Lančarič) alebo Návrat bocianov (r. Martin Repka).

31/1/2024