Svetový deň divadla pre deti a mládež

V Trnave zažiaria deti na profesionálnych divadelných doskách

Od roku 2001 patrí 20. marec oslave Svetového dňa divadla pre deti a mládež. Divadlo Jána Palárika v Trnave v tento deň predstavuje svoje aktivity, ktorých výsledkom je aj účinkovanie detí z Detskej divadelnej akadémie v najnovšej inscenácii Maryša režiséra Matúša Bachynca a prvý ročník festivalu pre deti a mládež Teen Theatre Fest, ktorý sa bude konať v júni 2024.

Tento svetový deň sa oslavuje od roku 2001 a bol ustanovený Medzinárodnou asociáciou divadiel pre deti a mládež ASSITEJ. Aj Divadlo Jána Palárika v Trnave sa pripája k tohtoročným oslavám, čím nadväzuje na svoju tradíciu z roku 1974. V počiatočnom období sa tu vyformoval silný generačný súbor a vznikali tu inšpiratívne diela, doteraz je toto obdobie považované za zlatú éru trnavského divadla.

Trnavské Divadlo pre deti a mládež bolo prvým divadlom s touto špecializáciou na Slovensku, od prvopočiatku bolo spojené s pracovnou pozíciou lektora-psychológa, dnešným jazykom divadelného lektora, ktorého úlohou bolo pripravovať odborné podklady pre dramaturgiu. V roku 2018 sa DJP k tomuto odkazu prihlásilo a začalo opäť systematicky pracovať na tom, aby sa stalo divadlom so špecializáciou na prácu s deťmi a mládežou. Prvým krokom bolo vytvorenie pracovnej pozície koordinátorky projektov pre deti a mládež a nadviazanie spolupráce s odborníčkou Ivicou Franekovou.

„Do divadla som prichádzala s jasnou motiváciou. No nadviazať na silnú tradíciu, presadiť víziu a implementovať medzinárodné trendy do lokálneho a národného kontextu bolo a stále zostáva výzvou. A každá výzva so sebou prináša aj zodpovednosť. Preto sme začali krôčik po krôčiku a s pokorou i odhodlaním pokračujeme. Je totiž zrejmé, že všetky naše vzdelávacie a nadstavbové aktivity majú hmatateľný dosah a hlboký zmysel,“ povedala Franeková.

Postupne sa rozšírila dramaturgia určená deťom a mládeži (od batolária cez škôlkohru až po viaceré špecifické tituly pre žiakov a študentov vrátane dvoch classroom play), pričom väčšina titulov je prezentovaná spoločne s lektorským/dramaturgickým úvodom a obohatená o diskusiu s tvorcami alebo odborníkmi. Divadlo vydáva k titulom v tejto línii špeciálne tlačoviny určené na detailnejšiu prácu s prezentovanou témou, celý projekt má strešný názov Škola (nie) je dráma.

Divadlo zároveň začalo systematicky pracovať na komunikácii s pedagógmi základných a stredných škôl v trnavskom kraji, aby postupne získalo renomé a dôveru ako inštitúcia pôsobiaca v oblasti neformálneho vzdelávania. Do celoročného programu divadla stabilne patrí letný denný divadelný tábor, letná škola (pre pokročilých), Detská divadelná akadémia – celoročný zážitkový typ divadelnej výchovy, ktorej najstarší absolventi v aktuálnej sezóne po prvýkrát naštudujú s profesionálnym režisérom inscenáciu, ktorá sa stane súčasťou repertoára DJP.

„Keď sme v lete 2019 prvýkrát organizovali náš divadelný tábor, ani vo sne by mi nenapadlo, že deti, ktoré vtedy po prvýkrát zažili svet divadla, budú o päť rokov neskôr skúšať na našom javisku vlastnú profesionálnu inscenáciu. Ich príbeh je rámcom celého nášho úsilia v DJP,“ uviedla riaditeľka DJP Zuzana Hekel.

Členovia Detskej divadelnej akadémie, ktorí prešli konkurzom, budú v tejto sezóne po prvýkrát stáť na javisku spoločne s profesionálnymi hercami v pripravovanej inscenácii Maryša režiséra Matúša Bachynca. Divadlo spolupracuje aj s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity ako inštitúcia poskytujúca študentom tréning mäkkých zručností v oblasti verejného vystupovania a komunikácie. Aktuálnym vrcholom tejto profilácie divadla je príprava prvého ročníka medzinárodného bienále toho najlepšieho z divadelnej tvorby pre mládež v krajinách V4 – Teen Theatre Fest, ktorý sa uskutoční v júni 2024.

Divadlo Jána Palárika v Trnave plánuje v budúcnosti rozšíriť svoje interné kapacity o odborné pracovisko v rámci svojej štruktúry, ktoré by zastrešovalo celú agendu neformálneho vzdelávania a rozvoja publika v na to vyčlenených priestoroch v budove bývalej Prachárne. Postupne by tam vznikol priestor pre výučbu akadémie, pre divadelných lektorov na vzdelávacie aktivity, pre vznikajúci Klub mladých divákov a zároveň by sa tým otvorila možnosť venovať pozornosť aj ďalším záujmovým skupinám, napríklad seniorom. Už teraz divadlo ponúka Kartu mladého diváka, s ktorou si mladí ľudia bez ohľadu na to, či ešte študujú, alebo už pracujú, môžu pozrieť celý repertoár DJP za výhodné ceny vstupného.

Foto: Robert Tappert

20/3/2024