Trnavské divadlo je európske !

Stali sme sa členmi prestížnej európskej divadelnej organizácie ETC (European Theatre Convention).

ETC je významnou kultúrnou platformou, ktorá vytvára medzinárodné partnerstvá, organizuje konferencie o najnovších divadelných trendoch a inovatívnych formách, umožňuje členom vymieňať si skúsenosti a obohacovať sa o nové inšpiračné zdroje prostredníctvom medzinárodných koprodukcií, účasti na festivaloch, hosťovaní či rezidenčných pobytov. V neposlednom rade sprostredkováva informácie o všetkom zaujímavom a dôležitom, čím aktuálne žijú divadlá naprieč Európou. Vďaka ETC sme zviditeľnili trnavské divadlo na európskej úrovni a zaradili sme ho do kontextu súčasného európskeho umenia. ETC ako najväčšia a najvýznamnejšia európska divadelná organizácia má 42 členov, medzi ktorými sú elitné európske divadlá ako Deutsches Theater Berlin, viedenské Volkstheater, Théâtre de Liège či Národní divadlo Praha. Je pre nás veľkou cťou, že zo Slovenska prijalo ETC za členov len Divadlo Jána Palárika a Slovenské národné divadlo. Členstvo v ETC nám prinesie jedinečné príležitosti na spoluprácu so špičkovými divadlami a umelcami a v neposlednom rade obohatí našu tvorbu o množstvo nových inšpirácií. Profil nášho divadla, aj ďalšie zaujímavé informácie o ETC nájdete na: www.europeantheatre.eu

16/12/2020