Ukončili sme druhú sezónu DDA

DDA je našou veľkou radosťou. Venujeme sa deťom a mladým ľuďom systematicky, pravidelne a vedieme ich k láske i k pochopeniu toho, čo divadlo znamená. Naši herci sa pravidelne v piatok (niektorí ešte aj v utorok) stretávajú s deťmi vo veku od 8 rokov do 14 rokov. Pracujú v troch skupinách, vždy v inom čase, podobnom rozsahu a pod vedením dvoch lektorov, ktorí im takto odovzdávajú to, čo vedia a uplatňujú vo svojej profesionálnej divadelnej praxi. Popri dramatickej dielni – ako tento náš formát neformálneho vzdelávania verejnosti v divadle voláme – k nám chodí aj stredoškolská mládež, ktorá sa v dielni tvorivého písania zaoberá písaním o divadle, pre divadlo a teda aj v divadle. Je to celé taký náš malý zázrak. Všetko toto sme totiž dokázali udržať aj v období zavretých škôl či divadiel. Je to o to vzácnejšie, že náš „krúžok“ nie je súčasťou oficiálnych vzdelávacích schém, a deti i rodičia skutočne musia mať vnútornú motiváciu a chcieť, aby sa vždy jeden deň v týždni pripájali na online stretnutie s našimi hercami či dramaturgičkou. Lebo tak to bolo, online! Sme presvedčení, že divadlo je umenie, ktoré svojho diváka potrebuje priam bytostne cítiť a pre diváka „funguje“ presne v tom momente, ak si situácie, atmosféru, pointu či nálaldu, scénu...môže takpovediac ochytať a nechať na seba pôsobiť in medias res, nie sprostredkovane. Divadlu sme však učili via kamery notebookov, telefónov a iných zariadení a sme preto veľmi vďační, že to s nami naša „divadelná družina“ vydržala.A tak sme sa mohli rozlúčiť, ako sa patrí, slávnostným programom na doskách, čo znamenajú svet. V stredu, 23.júna patrilo javisko našim absolventom. S Detskou divadelnou družinou sa budeme určite stretávať aj v budúcej sezóne 2021/2022. Sledujte náš facebook i web, určite sa dozviete, kedy budeme prijímať nových záujemcov. Prajeme krásne leto a tešíme sa na spoločné stretnutia vo Vašom divadle.

24/6/2021