Webová stránka divadla dostala novú tvár

Divadlo Jána Palárika privítalo ďalšiu sezónu s novou webovou stránkou. Od prvého októbra funguje nová stránka s nezmenenou doménou www.djp.sk, ale v novom dizajne, ktorý vyplýva z celkovej novej vizuálnej komunikácie divadla, ktorú sme taktiež odštartovali spolu s aktuálnom sezónou. O funkčný a moderný dizajn sa postaralo CUBE studio, víťaz verejnej súťaže o novú vizuálnu identitu divadla, ktorá prebehla na konci minulej sezóny. Súťaž sa týkala celej vizuálnej komunikácie bola dvojkolová, pričom v prvom kole mali uchádzači za úlohu písomne predstaviť základnú ideu, ako by sa malo Divadlo Jána Palárika vizuálne prezentovať. Úspešní uchádzači v druhom kole predložili niekoľko vypracovaných grafických podkladov: návrh plagátu k jednej pripravovanej inscenácii, návrh programového plagátu, redizajn loga divadla. Svoje návrh prezentovali na osobnom pohovore pred odbornou komisiou, menovite: Zuzana Hekel, riaditeľka DJP, Juraj Bielik, umelecký šéf DJP, Lucia Turňová, marketingová riaditeľka DJP, Ľudmila Čábyová, dekanka Fakulty mesmediálnej komunikácie UCM, Mária Rišková, riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Michal Klembara, riaditeľ kultúrneho centra Malý Berlín a Vladimír Beskid, riaditeľ Galérie Jána Koniarka. Druhého kola sa zúčastnilo dovedna 5 grafických štúdií, resp. umelcov. Víťazom súťaže sa na základe jednomyseľného rozhodnutia komisie stalo štúdio CUBE. Na realizáciu návrhov malo štúdio necelé tri mesiace a okrem novej webstránky pripravilo aj identitu novej sezóny a celkovej vizuálnej komunikácie divadla. Pre divákov je už od septembra k dispozícii nový programový plagát aj programové skladačky s bližšími informáciami o reperotári a udalostiach v divadle. Nový šat dostali aj premiérové plagáty, ktoré pripravilo CUBE v spolupráci s oceňovaným fotografom Robertom Tappertom. Predmetom verejnej súťaže boli okrem spomenutých aj redizajn loga. Logo divadla prešlo minimálnymi úpravami a bola zachovaná jeho čierna farba. Piktogram prešiel faceliftom v zmysle harmonického vyladenia tvaru a textová časť dostala presne zadefinovanú typografiu. Nová webová stránka ponúka v prehľadnej forme všetky užitočné informácie o aktuálnom repertoári, programe divadla, umelcoch a pracovníkoch divadla, jeho histórii a plánovaných aktivitách. Tmavé farby niekdajšej webovej stránky nahradili jednoduchý, čistý štýl v bielej farbe, ktorá umožňuje vyniknúť fotografiám.

1/10/2019