Zážitkové školenie pre pedagógov

Divadlo fórum vo vzdelávaní

Divadlo Jána Palárika a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na zážitkové školenie pre pedagógov Divadlo fórum vo vzdelávaní, ktoré sa uskutoční v termíne 4. mája.

POZOR ZMENA: Predĺžili sme termín prihlasovania, na školenie je potrebné sa prihlásiť do štvrtku 27. apríla.

Čo je divadlo fórum a prečo o ňom hovoríme v súvislosti so vzdelávaním? Aké sú jeho princípy a ako ich možno využívať vo výučbe? Prečo by sme vôbec mali spájať divadlo a výchovu?

Každý z nás sa niekedy v živote ocitne v útlaku, či už vnútornom, alebo vonkajšom. Divadlo fórum je technika, ktorá nás učí takýto útlak rozpoznať a čeliť mu. Učí nás hľadať stratégie riešení v ťažkých situáciách, ktoré nás obklopujú. Brazílsky divadelník Augusto Boal vytvoril túto techniku ako nástroj k aktivizácii spoločnosti. Pedagógom môže skvelo poslúžiť k rozvoju osobnostno-sociálnych zručností žiakov, kritického myslenia, k podpore zdravého prostredia v triede, ale aj k prehĺbeniu vlastnej pedagogickej sebareflexie.

Základom tejto divadelno-pedagogickej techniky je otázka: „Aké mám možnosti, aby som niečo zmenil/a?“ A preto bude naša práca vedená zážitkovou formou. Počas workshopu si pozrieme ukážky inscenácií divadla fórum, zoznámime sa so základnými princípmi útlaku a sami si budeme môcť vyskúšať hľadať stratégie riešení. Cieľom workshopu je odovzdať poznanie, že ak môžeme zmeniť chod udalostí vo fiktívnom javiskovom svete, dokážeme to isté urobiť aj v tom skutočnom.

Termín: 4.5.2023 (štvrtok)

Čas: od 8.00 do 13.00 h a od 18.30 h

Miesto: Divadlo Jána Palárika v Trnave

Účastnícky poplatok: 19 eur

Prihlásenie: Na zážitkové školenie pre pedagógov je potrebné sa záväzne prihlásiť e-mailom na ivica.franekova@djp.sk.

Deadline na prihlásenie: 27. apríl 2023

PROGRAM:

Dopoludňajší blok od 8.00 do 13.00 h

  • Registrácia, privítanie, informácie k nadstavbovému programu Škola (nie) je dráma, workshop Divadlo fórum – teoretická a praktická časť, návšteva otvorenej skúšky inscenácie Subjekt: Gulliver.

Popoludňajší blok od 18.30 h

  • Návšteva predstavenia Palárik (a to jeho teátro) s dramaturgickým úvodom pre účastníkov školenia a diskusiou po predstavení s tvorcami – režisérom Jakubom Nvotom a filozofkou Jaroslavou Vydrovou.

Lektorka: Michaela Váňová

  • herečka, divadelná lektorka a režisérka inscenácií so sociálnym presahom

Vyštudovala herectvo na pražskom konzervatóriu a tri roky učiteľstva I. stupňa na ZŠ na Pedagogickej fakulte UK. Na Katedre výchovnej dramatiky DAMU sa potom začala venovať prepojeniu divadla, vzdelávania a pomoci druhým. Jej cesty sa tak uberajú rovnako divadelným (aktuálne je herečkou v divadle Minor, v Studiu DVA a súbore Geisslers Hofcomoedianten), ako aj pedagogickým smerom (vytvára a vedie vzdelávacie programy v divadle Minor, učí na Katedre výchovnej dramatiky DAMU a na Pedagogickej fakulte UK). Vytvára tiež autorské divadelné inscenácie využívajúc techniku divadla fórum (To byl jen vtip! a Jsem v pohodě... v divadle Minor či Dělej, sdílej! v Malom divadle v Českých Budějoviciach) a zaoberá sa divadelnou tvorbou pre pacientov v paliatívnej starostlivosti.

3/4/2023