Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa začala v divadle


Výstava Nežná ’89... revolúcia, ktorá sa začala v divadle pripravená pri príležitosti 30. výročia demokratickej zmeny v našej spoločnosti reflektuje prelomové dni a týždne, ktoré priniesli jeden z kľúčových medzníkov slovenských dejín. Zahŕňa dobové materiály, fotografie z archívov, zo slovenských divadiel  a mapuje nielen atmosféru na námestiach, ale aj najvýznamnejšie inscenácie tej doby, ktoré už tesne pred revolúciou mnohé z toho, čo prišlo, predznamenávali.

Kurátorom výstavy je Marek Godovič, grafické spracovanie Ondrej Gavalda.

Výstavu pripravil Divadelný ústav a potrvá do 31.12.2019. Je prístupná vždy hodinu pred predstavením a počas prestávky.

Predstavenia