Telo ako nástroj


Trvanie: 3 dni

Seminár pre hercov, tanečníkov, hudobníkov, performerov, študentov umeleckých škôl a pedagógov ZUŠ. Vedú Milan Kozánek a Andrej Kalinka.

20.-22.3., Divadlo Jána Palárika v Trnave


Workshop Telo ako nástroj začína 20.3. o 19:00 vzhliadnutím predstavenia Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce) vo veľkej sále Divadla Jána Palárika. Po predstavení bude nasledovať diskusia s tvorcami a zároveň vedúcimi workshopu – Andrejom Kalinkom a Milanom Kozánkom. 21.3. a 22.3. bude v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika prebiehať workshop. Cieľom workshopu je sprostredkovať študentom, pedagógom aj praktickým umelcom rôzne inšpiratívne metódy performatívneho umenia, ktoré odhaľujú nové nečakané možnosti práce s vlastným telom a hlasom a môžu tak výrazne obohatiť ich doterajšie umelecké skúsenosti.  


Popis workshopu: Telo je východiskom a vstupnou bránou k umeleckých zručnostiam a tvorivým zdrojom každého umelca, rovnako herca, tanečníka ako aj hudobníka alebo výtvarníka. Telo teda bude prvotným predmetom skúmania pre oblasť pohybu, hlasu a dychu. Cez objavovanie základného oporného systému ľudského tela, čiže kostrovej štruktúry, a intenzívnym skúmaním pôvodu zvukov a fenoménu hlasu, budeme počas workshopu rozvíjať fyzické a hlasové improvizácie. Dôsledným prepojením tela s hlasom a cez fyzické prežívanie zvuku môžeme vnímať novú fyzikalitu. Cez plynutie pohybu a dychu príde k rozzvučeniu kostí a tkanív, čím vytvoríme podmienky pre vnútorné pochopenie a prepojenie pohybu a zvuku. Táto práca nám tak ukáže nové možností piesne, textu a pohybových a hlasových vyjadrení.


Andrej Kalinka
Režisér, hudobný skladateľ, performer. Na začiatku svojho umeleckého pôsobenia sa venoval predovšetkým hudbe, študoval hudobnú kompozíciu a dirigovanie. Ako skladateľ spolupracoval s desiatkami rozličných divadelných a tanečných telies, od činohry cez bábkové divadlo, súčasný tanec, ľudové divadlo až po operu. Okrem hudby sa postupne začal venovať aj písaniu libriet, réžii, tvorbe vizuálnych konceptov a vytváral si tak autentický umelecký jazyk spájajúci výtvarné umenie, divadlo, pohyb a hudbu v dielach na pomedzí performancií, divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Je spoluzakladateľom a vedúcou osobnosťou umeleckého zoskupenia MED A PRACH, s ktorým zrealizoval prevažnú časť svojich diel, medzi inými napríklad Krása a hnus, EU.GENUS, Domov Eros Viera a iné. Za svoju tvorbu získal viacero ocení /napr. Slovensko, Chorvátsko, Thajsko/. Jeho diela sú
uvádzané rovnako v divadlách, ako aj v galériách, na koncertných pódiách, v industriálnych alebo sakrálnych priestoroch.


Milan Kozánek
Milan Kozánek získal magisterský titul na Vysokej škole Múzickych umení v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracuje ako tanečný pedagóg, choreograf a odborný umelecký poradca. Svoju metódu výskumnej a pedagogickej práce rozvíjal viac ako dvadsať rokov prostredníctvom učenia a výskumu vo vzdelávacích inštitúciách ako Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Tanz Quartier Wien, Konservatorium Wien University /AT, Northern School of Contemporary Dance v Leeds /UK, TIP – School for Dance, Improvisation and Performance vo Freiburgu /D, Univerzita Calgary /Canada a v mnoho ďalších. V roku 1996 založil spolu so Zunou Vesan Kozánkovou Tanečnú spoločnosť Artyci. Spoločne vytvorili pre spoločnosť 12 tanečných predstavení, ktoré prezentovali na Slovensku a v zahraničí (Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Kanada, Thajsko a Čína…). Od roku 2010 začal rozvíjať intenzívnu umeleckú spoluprácu a výmenu skúseností s tvorcami a divadelnými performermi, zameranú na prepojenie medzi fyzickým divadlom, pohybom, textom a hlasom. Bol súčasťou mnohých výskumov s divadelnými umelcami zo zoskupení a inštitúcii ako Studio Matejka/Poľsko, Teatr Pieśń Kozła/Poľsko, Res Ration Network/Grécko a na Slovensku spolupracuje s Andrejom Kalinkom/Med a prach.

 

Vďaka finančnej podpore Odboru kultúry Trnavského samosprávneho kraja Vám ponúkame celý workshop vrátane vstupného na predstavenie za 19€. Ubytovanie a stravu si účastníci zabezpečujú sami. 

V cene workshopu je zahrnutá aj vstupenka na predstavenie Temperamenty (ako sa očesať vo vetre a nezahodiť srdce) v réžii Andreja Kalinku. 

Po kúpe vstupenky na workshop je zo strany divadla zrealizovaná aj rezervácia na predstavenie.

Predstavenia