Aj keď ste doma, môžete byť svetoví!

Divadelný ústav v spolupráci s našim Divadlom Jána Palárika vyhlásil vo štvrtok 24.6.2021 víťazov 13. ročníka súťaže dramatických textov pre mládež s názvom DRAMATICKY MLADÍ, ktorá je na Slovensku jedinou svojho druhu a teda je niečím výnimočná. Súťaž je určená pre deti a mládež vo veku 9 až 18 rokov a umožňuje mladým autorkám a autorom premýšľať viac nad divadlom a nad slovom, ktoré znie na divadelných doskách. Súťaž Dramaticky mladí reaguje svojím posolstvom na súčasnú epidemiologickú situáciu mottom: „Aj keď si doma, buď svetový!“ Ako hovorí koordinátorka súťaže z Divadelného ústavu Lenka Čepková: „...motto zároveň pripomína to, že mladé autorky a mladí autori sa vo svojej mysli môžu premiestniť naozaj kamkoľvek a môžu pracovať so svojou fantáziou.“ Dopĺňa riaditeľka Divadelného ústavu, Vladislava Fekete: „Sme zvedaví [...] či bude aj priamo odrážať toto zvláštne obdobie.“ Dramaticky Mladí sa však nenechali pandémiou príliš ovplyvniť a texty boli svojou tematikou aj tónom rozmanité a pestré a to aj napriek tomu, že mnohé tvorivé dielne a krúžky sa tento rok konajú online. Podujatia sa zúčastnilo mnoho mladých ľudí a niektorí prišli aj v sprievode svojich pedagógov a rodičov, a to z rôznych slovenských miest. Program sme začali rannou registráciou, po ktorej si všetci mladí účastníci mali možnosť pozrieť verejnú generálku našej pripravovanej inscenácie Ferlinghetti alebo Lunapark v hlave, ktorá vznikla v spolupráci s OZ Viac Kultúry pod vedením a režijnou taktovkou Mária Drgoňu a po krátkej prestávke a malom občerstvení sme pristúpili k vyhláseniu víťazov. Na treťom mieste sa umiestnila Anna Vatalová so svojím textom Kamaráti a na druhom mieste sa umiestnila Katarína Zubákova s textom Dávajte si pozor na ľavákov, môžu byť aj dobrí aj zlí. Obe z klubu Tvorivého písania Bábkového Divadla na Rázcestí v Banskej Bystrici pod vedením dramatičky, všestrannej divadelníčky a lektorky Ivety Škripkovej. Porota v súťaži zvyčajne vyhlasuje prvé tri miesta v tejto kategórií, avšak vzhľadom na vekové rozpätie boli udelené až dve prvé miesta, a to za text daväťročného Filipa Červeného Hon na Slizmana z literárno-dramatického odboru na Základnej Umeleckej Škole v Nemšovej pod vedením pani učiteľky Kristíny Bartošovej a text takmer plnoletej Laury Fedorovej Šušulúška z Dielne Kreatívneho písania Divadla Jána Palárika pod vedením našej dramaturgičky Lucie Mihálovej. Víťazné texty odzneli vo forme scénického čítania v podaní hercov nášho divadla v Štúdiu Jána Palárika. Srdečne gratulujeme víťazom aj všetkým zúčastnením k dosiahnutým výsledkom! Sme veľmi radi, že tento rok sa Divadelný Ústav rozhodol osloviť ako spoluorganizátorov tohto podujatia práve naše divadlo, čo si veľmi vážime.

26/6/2021