Deti z nášho tábora zažili svet divadla

Od 24. júla do 4. augusta prebiehali v Divadle Jána Palárika divadelné tábory. Tento rok sme pripravili v poradí už  piaty ročník obľúbeného letného programu, v  ktorom s deťmi rozvíjame fantáziu, zručnosti, vedomosti a prinášame poriadnu dávku zábavy do prázdninových dní.

Každý turnus trvá päť pracovných dní, počas ktorých deti prejdú kompletnou prípravou divadelného predstavenia tak, ako je to bežné v profesionálnom divadle. Deti si vyskúšali rôzne divadelné profesie. Niektoré zistili, že sa ľahšie učia texty alebo zvládnu náročnejšie tanečné choreografie. Iné deti si viac užívali maľovanie a výrobu rekvizít. Svoju kreativitu ukázali pri výrobe kostýmov či tvorení scény v maliarskej dielni.

Prežili sme spolu dva týždne plné inšpirácie, fantázie a zábavy. Na konci každého z dvoch týždňových turnusov vznikli jedinečné predstavenia na rozprávkovú tému Peter Pan, ktoré deti odohrali na veľkom javisku pred svojou rodinou a kamarátmi. A to chce veru veľkú dávku odvahy!

Právom boli na ne hrdí aj lektori oboch turnusov. Detské divadelné tábory vedú skúsení lektori a herci zo súboru Divadla Jána Palárika. Matúš Beniak a Michal Jánoš sprevádzali prvý turnus, Dana Droppová a Tomáš Mosný lektorsky dohliadli na druhý turnus. Po premiérach nemohla chýbať slávnostná recepcia v Zrkadlovej sále. Na pamiatku si okrem spoločných zážitkov odniesli aj originálny plagát.

Prvé divadelné tábory sme začali organizovať pred piatimi rokmi. Cieľ bol jasný: ponúknuť deťom viac ako len jednu z možností na zahnanie nudy počas letných prázdnin. Chceme vytvoriť priestor, v ktorom sa deti cítia bezpečne, nájdu si nových kamarátov a objavia v sebe svoje silné stránky.

Počas tých piatich rokov k nám chodia niektoré deti opakovane a my vieme, že zásluhu na tom majú skúsení lektori, šikovní animátori a deti z Detskej divadelnej akadémie. Prajeme všetkým ešte pekné prázdniny plné krásnych zážitkov a tešíme sa na ďalší ročník.

Slávnostnú premiéru záverečných vystúpení zachytili fotoaparátom Michal Hudák (prvý turnus) a Filip Cepka (druhý turnus). Viac fotografií zo slávnostnej premiéry oboch turnusov nájdete na tomto odkaze.

Atmosféru počas dvoch divadelných turnusov zachytil a natočil Ján Proner. Krátke videá z divadelných táborov si môžete pozrieť na našom oficiálnom Youtube profile.

9/8/2023