Hľadáme asistenta/asistentku riaditeľky

Divadlo Jána Palárika v Trnave vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu ASISTENT/ASISTENTKA RIADITEĽKY.

Náplň práce:

  1. Zabezpečovanie komplexného vedenia sekretariátu divadla – evidencia prijatej a odoslanej pošty, organizovanie kalendára riaditeľky (fyzicky aj elektronicky), prijímanie návštev, príprava interných porád vrátane zápisov a kontroly plnenia úloh, písomná korešpondencia a s ňou súvisiaca spisová agenda.

  2. Práca s online konferenčnými systémami a technické zabezpečenie online stretnutí.

  3. Práca s administratívnym systémom Fabasoft.

  4. Správa registratúry a archívu divadla.

  5. Spolupráca pri organizovaní oficiálnych podujatí divadla – zoznamy hostí, pozvánky, výpomoc pri organizovaní podujatia aj vo večerných hodinách a cez víkendy.

  6. Kompletné zastrešenie agendy krátkodobých prenájmov priestorov DJP (komunikácia s organizátormi podujatí, tvorba cenových ponúk, vytváranie zmlúv a dohľad nad ich plnením).

  7. Ďalšie činnosti podľa pokynov riaditeľky.

Finančné ohodnotenie:

Základná mzda (v hrubom) je 936 eur. Výšku platu ovplyvňuje dĺžka predošlej praxe a môže byť zvýšený o osobný príplatok.

Termín nástupu: 4. septembra 2023

Požiadavky na uchádzača:

• stredoškolské vzdelanie s maturitou

• prax v oblasti ideálne dva roky

• znalosť anglického jazyka na stredne pokročilej úrovni

• znalosť práce s počítačom na pokročilej úrovni

• vodičský preukaz skupiny B

Osobnostné predpoklady:

• administratívna zručnosť a precíznosť

• schopnosť samostatnej práce a organizačné schopnosti, ochota prebrať zodpovednosť

• komunikatívnosť

• iniciatívnosť, aktívny prístup k práci

• vysoká úroveň ovládania slovenského jazyka v písomnom prejave

• ďalší cudzí jazyk výhodou (maďarský, nemecký)

Výberové konanie:

Uchádzači/uchádzačky o pracovnú pozíciu pošlú svoj životopis spolu s krátkym motivačným listom na adresu anna.lackovičová@djp.sk. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je 25. augusta 2023.

Charakteristika divadla:

Divadlo Jána Palárika v Trnave je jediným profesionálnym divadlom v Trnavskom kraji. Sídli v najstaršej dodnes funkčnej divadelnej budove na Slovensku. Divadlo má dva hracie priestory – Veľkú sálu (250 miest) a Štúdio (70 miest). Svojou umeleckou činnosťou pokrýva kultúrne potreby všetkých vekových kategórií a plní rozličné spoločenské funkcie. V súčasnosti má vo svojom repertoári inscenácie pre dospelých, pre mládež, „classroom play“ aj inscenácie pre deti zohľadňujúce ich intelektuálny vývin od pol roka až po druhý stupeň základnej školy.

Dramaturgia divadla sa zameriava na reflexiu súčasnej spoločnosti prostredníctvom hľadania rezonujúcich tém či atraktívnych a inovatívnych foriem. Dôležitým kritériom pre zostavovanie dramaturgického plánu je vždy kvalita textu a originalita. Dramaturgia pred „inscenačne overenými titulmi“ preferuje vznik pôvodných textov, úprav, adaptácií i prekladov klasickej literatúry.

Od roku 2019 divadlo kontinuálne rozvíja vzdelávacie projekty pre deti, mládež a pedagógov: Detská divadelná akadémia, divadelné tábory či Škola (nie) je dráma (diskusie, dramaturgické úvody a workshopy pre študentov a pedagógov).

Od roku 2020 je DJP členom prestížnej organizácie European Theatre Convention, ktorá združuje zriaďované divadlá po celej Európe. Vďaka ETC sa divadlo dostáva do medzinárodného kontextu a získava možnosti absolvovania workshopov, výmenných pobytov, školení a konferencií pre umeleckých, technických či marketingových zamestnancov.

Viac informácií o našom divadle nájdete na www.djp.sk.

14/8/2023