Oznámenie o obchodnej verejnej súťaži

Divadlo Jána Palárika zverejňuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov divadelnej kaviarne.

Kompletné informácie nájdete na tomto linku alebo v MENU v sekcii Dokumenty.

13/6/2024