Súťaž DRÁMA opäť s cenou DJP

Porota súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom a českom jazyku – DRÁMA 2019 v zložení: Miriam Kičiňová (dramaturgička Činohry SND), Lucia Mihálová (dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave), Ján Luterán (režisér), Lenka Čepková (dramatička a dramaturgička Štúdia 12) a Vladislava Fekete (dramaturgička a riaditeľka Divadelného ústavu) rozdala ocenenia.

Do súťaže sa tento rok prihlásilo 30 textov, v toho 15 v slovenskom a 15 v českom jazyku. Porota sa rozhodla udeliť prvé miesto Pavlovi Weissovi za dramatický text Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!). Ide o historickú drámu, ktorá na pozadí dejinných udalostí rokov 1938 – 1945 a 1945 – prítomnosť, rozvíja príbehy členov topoľčianskeho futbalového družstva. Spočiatku kamarátsky „mančaft“ zložený so Slovákov, Židov, Čecha a Maďara sa postupne triešti pod silou politicko-spoločenských zmien.

Na druhom mieste sa umiestnila Jana Micenková s textom Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik. Psychologická dráma je sondou do duše a mysle chorého človeka – Janka Rybárika. Text je znepokojivým obrazom súčasnej spoločnosti, jej zaslepenosti, ignorancie a izolovanosti ľudí navzájom.

Tretie miesto nebolo udelené.

Každoročne udeľujú ocenenia i spoluorganizátori súťaže. Činohra SND sa rozhodla pre text Jany Micenkovej Rekonštrukcia prípadu Janko Rybárik. „Téma inakosti, spoločenskej a rodinnej zodpovednosti, identity a definovania našich etických postojov, ktorú otvára dramatický text, je silná a atypická v našom divadelnom kontexte. Práve preto Cenu Činohry SND chceme udeliť tejto hre za tematický prínos s možnosťou jednorazového verejného čítania/prezentácie dramatického textu,“ povedala Miriam Kičiňová, dramaturgička Činohry SND.

Cenu Divadla Jána Palárika v Trnave získal text Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!) Pavla Weissa. „Hru považujeme za veľmi komplexnú reflexiu dejín 20. storočia na Slovensku. Príbehy jednotlivých postáv nám prirodzene a nenásilne odkrývajú tému človeka zmietaného vo víre veľkých dejinných udalostí, neustále sa ocitajúceho pred voľbou života, smrti, spravodlivosti, zbabelosti, čestnosti, sebeckosti... Oceňujeme aj formálnu stránku hry, štylistickú úroveň, imagináciu, gradáciu deja, cit pre vytvorenie napätia, ako aj zvolenie a dôsledné dodržanie epického princípu. V budúcej sezóne ju plánujeme uviesť v rámci projektu Stagestream ako inscenované čítanie, ktoré bude naživo prenášané Trnavským rádiom,“ povedala Lucia Mihálová, dramaturgička Divadla Jána Palárika v Trnave.

Partnerom súťaže DRÁMA je dlhoročne Slovenský rozhlas – Rádio Devín. Trojčlenná porota v zložení dramaturgov Ján Šimko, Peter Pavlac a Michaela Materáková sa rozhodla udeliť Cenu Rádia Devín rovnako textu Pavla Weissa Bolo nás jedenásť (My sme tu doma!). Text bude spracovaný vo forme rozhlasovej hry v nasledujúcom roku.

Vzhľadom k aktuálnej situácii s ochorením COVID-19 slávnostné udeľovanie cien nebude počas záverečného ceremoniálu festivalu Nová dráma/New Drama, ktorý sa v tomto roku neuskutoční vo svojej tradičnej podobe, ale až na jeseň 2020. Texty budú predstavené formou scénického čítania Trojboj. Pri tej príležitosti bude do sveta uvedená aj nová publikácia Divadelného ústavu mapujúca dvadsať rokov existencie súťaže DRÁMA – DRÁMA nie je súťaž. „Sledovať osudy súťaže DRÁMA znamená sledovať už dvadsaťročnú históriu slovenskej drámy, jej výslnia a úskalia, silné stránky i slabiny, pohybovať sa na citlivej pôde autorského habitu. Ako organizátori tohto podujatia vieme, že DRÁMA nie je (len) súťaž, je oveľa viac. Je to silná emócia zo stretnutia s autorom, ktorého navonok krehká nátura prináša silné posolstvo. Je to spoluvytváranie historickej pamäte. A nakoniec je to celoročný príbeh, stretnutia, diskusie, analýzy, ktoré vyvrcholia počas festivalu Nová dráma/New Drama, aby sa cyklus znovu zacyklil,“ dodala Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu, na margo významného jubilea súťaže.

10/5/2020