Zmena prevádzkovateľa divadelnej kaviarne

Úspešným záujemcom, ktorý sa zapojil do verejného obstarávania na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzky divadelnej kaviarne, sa stala spoločnosť Synagóga s.r.o.

Momentálne prebieha odovzdanie priestorov novému nájomcovi, preto divadelná kaviareň nie je otvorená celodenne. Pre komfort našich divákov však bude zabezpečená možnosť občerstvenia pred, počas a aj po skončení divadelných predstavení.

Ďakujeme za pochopenie.

31/1/2022