SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času

(Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene)

Predstavenia

Streda 15. Máj (20:00) Kúpiť

Trvanie: 90 minút bez prestávky

Inscenácia SME KRAJINA: Príbeh ľudí, priehrady a času získala dňa 13. novembra 2023 prestížne ocenenie DOSKY za Mimoriadny počin v činohernom divadle. Predstavenie odohráme v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2024.


Unikátna inscenácia v réžii Petry Tejnorovej skúma a reflektuje environmentálnu problematiku za použitia inovatívnych tvorivých metód vyvíjaného (devised) autorského a kolektívneho divadla.


Krajina je záznam času a čas zaznamenáva aj divadlo. Predstavme si ju ako kalendár – späť ju nevrátime, ale je v nej zapísané všetko, čo sme kedy urobili a aj všetko, čo sa na zemi stalo dávno pred tým, ako sa na nej objavil človek. Dokážeme túto krajinu preniesť do divadla? Zaujíma nás sopečný pôvod zvolenskej oblasti, doba, keď sa hýbali tektonické dosky a formoval svet, v ktorom žijeme podnes. Zaujíma nás spôsob, akým do krajiny vstupuje človek – ako ju chce ovládnuť a skrotiť.


To všetko je možné pozorovať na osude Slatinky: vodného diela, dedinky i riečky. Slatinka je ekologický, ale hlavne spoločensko-politický odraz toho, ako žijeme. Je to sedem desiatok rokov hľadania, nachádzania a strácania, je to dráma občianskej zodpovednosti individuálnych osudov, dráma rieky a jej údolia.


Dokumentárna inscenácia vychádza z vedeckých, dobových materiálov, záznamov diskusií, spomienok pamätníkov i hercov a prináša divákom javiskovú esej o krajine,  ktorej sme všetci súčasťou…


Česká režisérka, autorka a performerka Petra Tejnorová má všestranné medzinárodné skúsenosti. V divadle skúma hranice možného, spochybňuje zažité stereotypné roly a aktívne experimentuje. Venuje sa dokumentárnemu, fyzickému a autorskému divadlu, tiež žánru live cinema a skúmaniu vzťahu divák – herec v dnešnej dobe. Vytvára autorské projekty a zároveň režíruje v popredných divadlách. Výrazný zástoj má aj vo vzdelávaní a v kontakte s mladými umelcami, keďže pôsobí aj ako pedagogička na KALD DAMU v Prahe. Táto inscenácia bude jej prvou spoluprácou s DJGT.


Predstavenie je vhodné od 15 rokov.

Meno
Mária Knoppová
Jana Pilzová
Richard Sanitra
Juraj Smutný